Akaan kaupungin tiedottaminen vuosina 2018-2021

Akaan kaupungin tiedottaminen vuosina 2018-2021
 

Toimielinten säännönmukaiset kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pito

 

Toimielin

 

Kokoontuminen

 

Pöytäkirja nähtävänä

 

Valtuusto

pääsääntöi­sesti kuukau­den neljän­tenä arkikeski­viik­­kona klo 18.00 alkaen kaupungin­talon valtuusto­salissa

kaupungin­talolla kokousta seu­raavan viikon keskiviikkona kaupungin­kansliassa

Muut toimielimet

Vuonna 2019 kokoontuminen pääsääntöisesti kuukauden:

Pöytäkirja nähtävänä kaupungin­talolla kokousta seu­raavan viikon maanantaina:

Kaupunginhallitus

ensimmäisenä ja kolmantena arkitiistaina

kaupunginkansliassa

Tekninen lautakunta

neljäntenä keskiviikkona, kun valtuusto ei kokoonnu samana päivänä

teknisessä keskuk­sessa

Elinvoimalautakunta ensimmäisenä keskiviikkona kaupunginkansliassa

Sivistyslautakunta

toisena torstaina

koulutoimistossa

Perusturvalautakunta ja yta

neljäntenä tiistaina

kokousta seuraavan viikon keskiviikkona

perus­turva­­toimen hallinnossa

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto tarvittaessa kolmantena torstaina kokousta seuraavan viikon jälkeisenä maanantaina kaupunginkansliassa

 

Mikäli nähtävilläpitopäivät ovat arkipyhiä, pöytäkirjat ovat nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Valtuuston kokouskutsusta julkaistaan esitys­listalla olevien asioiden listan sisältävä kuulutus Akaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla.


Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöstä seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Päätöksiin voi tutustua ao. viranhaltijan työhuoneessa toimipisteen aukioloaikana.
 

Kaupungin toimielinten viralliset kuulutukset ja ilmoitukset:


1) julkaistaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla, jotka sijaitsevat
- Akaan kaupungintalon ala-aulassa
- Akaan kaupungin internet-sivuilla www.akaa.fi


 

 

 

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi