Akaan kaupungin tiedottaminen vuosina 2013-2017

Akaan kaupungin tiedottaminen vuosina 2013-2017

Toimielinten säännönmukaiset kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pito


Toimielin

 

Kokoontuminen

 

Pöytäkirja nähtävänä

 

Valtuusto

pääsääntöi­sesti kuukau­den neljän­tenä arkikeski­viik­­kona klo 18.00 alkaen kaupungin­talon valtuusto­salissa

kaupungin­talolla kokousta seu­raavan viikon keskiviikkona kaupungin­kansliassa

Muut toimielimet

Kokoontuminen pääsääntöisesti kuukauden:

Pöytäkirja nähtävänä kaupungin­talolla kokousta seu­raavan viikon maanantaina:

Kaupunginhallitus

ensimmäisenä ja

kolmantena arkitiistaina

kaupunginkansliassa

Tekninen lautakunta

toisena tiistaina

teknisessä keskuk­sessa

Kaupunkisuunnittelulautakunta
ensimmäisenä keskiviikkona
kaupunginkansliassa

Koulutuslautakunta

ensimmäisenä torstaina

koulutoimistossa

Vapaa-aikalautakunta

neljäntenä torstaina

koulutoimistossa

Perusturvalautakunta ja yta

neljäntenä tiistaina

kokousta seuraavan viikon keskiviikkona

perus­turva­­toimen hallintosihteerin työhuo­neessa

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto
tarvittaessa
kokousta seuraavan viikon jälkeisenä maanantaina kaupunginkansliassa

 

Mikäli nähtävilläpitopäivät ovat arkipyhiä, pöytäkirjat ovat nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Toimielinten esityslistat ja pöytä­kirjanjäljen­nök­set toimitetaan tiedoksi ja kuntalaisten tutustuttavaksi Akaan pääkirjastoon ja Viialan kirjastoon sekä kaupungin kotisivuille internetiin www.akaa.fi Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan pöytäkirjajäljennös toimitetaan edellisten lisäksi myös Urjalan kirjastoon.

Valtuuston kokouskutsusta julkaistaan esitys­listalla olevien asioiden listan sisältävä kuulutus Akaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla.


Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöstä seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Päätöksiin voi tutustua ao. viranhaltijan työhuoneessa toimipisteen aukioloaikana.


Kaupungin toimielinten viralliset kuulutukset ja ilmoitukset:


1) julkaistaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla, jotka sijaitsevat
- Akaan kaupungintalon ala-aulassa
- Akaan kaupungin internet-sivuilla www.akaa.fi

2) toimitetaan Akaan pääkirjaston ja Viialan kirjaston infopisteisiin ja

3) julkaistaan harkinnan mukaan Akaan Seutu -nimisessä ja Urjalan Sanomat -nimisessä paikallislehdessä.


Akaassa 18.12.2012

Kaupunginhallitus

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi