Kuulutus: Valtuuston kokous 26.9.2018

Akaan kaupunginvaltuusto


kokoontuu keskiviikkona 26.9.2018 klo 18.00
Akaan kaupungintalolla, valtuustosalissa


  

Käsiteltävät asiat:

 
 § 69 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 § 70 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen  
 § 71 Irtisanoutumisilmoitus/teknisen johtajan virka (vakanssinumero 11400001)
 § 72 Hankintapäätös siirtokelpoisten rakennusten vuokrauksesta/Osa-alue 2: lisätyöt/ 
        määrärahasiirto
 § 73 Ero luottamustoimesta/Pajasmaa
 § 74 Ero luottamustoimesta/Rekola
 § 75 Suomen Hopealinja Oy:n osakeanti
 § 76 Talouskatsaus 1-6/2018
 § 77 Sopimus perusturvajohtajan viran hoitamisesta
 § 78 Lainan omavelkainen takaus/Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy  
 § 79 Sähköinen kokouskäytäntö/sähköisen kokousmateriaalin käytön laajentaminen
 § 80 Muut asiat
 
 
 
Valtuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä keskiviikkona 3.10.2018 Akaan kaupungintalolla  os. Myllytie 3, Akaa.  
 
 
21.9.2018
Jaakko Leinonen  Valtuuston puheenjohtaja

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi