TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYT VUOSILLE 2019-2020 + OPTIO VUOSI 2021

Akaan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne maanrakennuskone-, työkone- ja kuorma-autopalveluista kunnallistekniseen rakentamiseen sekä katujen, viheralueiden kunnossapitotöihin.

 

Työkonepalvelut ovat kaupungin teknisen toimen työnjohdon alaisuudessa tehtäviä töitä. Kalustoa otetaan käyttöön tarpeen mukaan, puitesopimusten ja kokonaistaloudellisuuden mukaisesti, saatavuusjärjestyksessä. Kuhunkin työtehtävään tilaaja päättää puitesopimuksen urakoitsijoista parhaiten soveltuvimman koneluokan.

 

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

 

Kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty ilmoitus

21.12.2018 julkaistavaksi Hilma-palvelussa osoitteessa:

www.hankintailmoitukset.fi.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi