Tarjouspyyntö teknisen toimen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista / Puitesopimukset

Akaan kaupungin teknisen toimen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimukset ajalle 1.3.2019-31.12.2020.
Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut koskevat kunnallisteknisten töiden suunnittelua (sisältäen katu- ja aluesuunnittelu sekä liikennesuunnittelu; valaistussuunnittelu; vesihuollon suunnittelu / hulevesihuollon suunnittelu; geotekninen suunnittelu ja maaperäkairaukset; ympäristötutkimukset, maaperän pilaantuneisuusselvitykset, viher- ja maisemasuunnittelu), arkkitehtisuunnittelu, rakennustekninen suunnittelu; LVI-suunnittelu, automaatio-suunnittelu sekä sähkösuunnittelu.
Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä
Kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty ilmoitu
4.1.2019 julkaistavaksi Hilma-palvelussa osoitteessa:
www.hankintailmoitukset.fi.

9.1.2019 Julkaistu päivitetty tarjouspyyntölomake

17.1.2019 Julkaistu päivitetty tarjouspyyntöaineisto sekä kooste kysymyksistä ja vastauksista

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi