Satamatien ja Hämeentien risteysalueen katu- ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen

Akaan kaupunki pyytää tarjouksia Satamatien ja Hämeentien risteysalueen katu- ja kevyen liikenteen väylien rakentamisesta kokonaisurakkana.

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.Hankinta on EU-kynnysarvon alittava urakkahankinta.Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa ja Cloudian sähköisessä hankintajärjestelmässä

Hankinnassa ei hyväksytä osatarjouksia eikä vaihtoehtoisia tarjouksia.

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään 16.09.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/akaa?id=252387&tpk=dbe7dc30-4a5c-49a5-bcc9-a7b029bb47d7 

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 19.9.2019.

Sitova suomenkielinen tarjous tehdään sähköiseen Cloudia-hankintajärjestelmään, viimeistään 27.09.2019 klo 10:00 mennessä.Osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/akaa?id=252387&tpk=dbe7dc30-4a5c-49a5-bcc9-a7b029bb47d7 

Akaassa 10.9.2019

Jaana Koota
tekninen johtaja

Liitteet

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi