AKAAN KAUPUNGIN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2019 - 2022 + 1+1 vuoden optio

Akaan kaupunki pyytää tarjouksia katujen ja pihojen talvikunnossapidon hankinnasta talvikausille 2019 – 2022, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin 1 + 1 vuodella (optio). Mahdollisille optiokausille tehdään erilliset sopimukset. Hankinta on jaettu neljääntoista (14) osa-alueeseen. Osa-alueet: 1. Toijala -I 2. Toijala -II 3. Toijala -III 4. Toijala -IV 5. Viiala -I 6. Viiala -II 7. Viiala -IV 8. Viiala -V 9. Kylmäkoski 10. Toijalan kiinteistöt ja pysäköintialueet-I 11. Toijalan kiinteistöt ja pysäköintialueet -II 12. Viialan kiinteistöt ja pysäköintialueet -I 13. Viialan kiinteistöt ja pysäköintialueet -II 14. Kylmäkosken kiinteistöt Talvikausi on 1.11. – 30.4. Mikäli sääolosuhteet ovat poikkeukselliset voidaan sopimusaikaa tarvittaessa pidentää joko toisesta tai molemmista päistä.

Hankintamuotona käytetään avointamenettelyä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa.

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään 20.6.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:
https://tarjouspalvelu.fi/akaa?id=243785&tpk=4747e127-a135-469a-afba-cb6bf530d63c  Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 26.6.2019 hankintajärjestelmässä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.

Sitova suomenkielinen tarjous liitteineen tulee toimittaa sähköisenä viimeistään 25.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
https://tarjouspalvelu.fi/akaa?id=243785&tpk=4747e127-a135-469a-afba-cb6bf530d63c

Määräaikaan mennessä ei tullut lisäkysymyksiä.

 

Akaassa 17.6.2019
Jaana Koota
tekninen johtaja

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi