Eduskuntavaalit 2019

Oikeusministeriön vaalisivut


http://www.vaalit.fi/


Äänestysalueet ja äänestyspaikat


Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja ennakkoäänestys 3.4.-9.4. Varsinaisena vaalipäivänä äänestys tapahtuu äänestyspaikoilla klo 9.00 - 20.00 äänestysalueittain.Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan.


1. äänestysalue (Toijala läntinen), Toijalan Yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18
2. äänestysalue (Toijala itäinen), Toijalan Yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18
3. äänestysalue (Viiala), Viialan kirjasto, os. Solmukatu 3
4. äänestysalue (Kylmäkoski), Kylmäkosken lehtipiste, os. Haavistontie 7 as. 10
Kaikkiin äänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.


Ennakkoäänestyspaikat


Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa riippumatta asuinkunnasta.

Akaan Nuorten toimintakeskus, osoite Myllytie 3, Toijala
Viialan kirjasto, osoite Solmukatu 3, Viiala
Kauppakeskus Milleri, Kodin Ilon aula, os. Yrittäjäntie 4, Kylmäkoski
Kaikkiin ennakkoäänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

Toijalan ja Viialan kaupunginosien ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna

keskiviikko 3.4.2019 klo 9.00 – 18.00
torstai – perjantai 4.–5.4.2019 klo 9.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai 6.–7.4.2019 klo 10.00 – 14.00
maanantai – tiistai 8.–9.4.2019 klo 10.00 – 19.00.

Kylmäkosken kaupunginosan ennakkoäänestyspaikka on avoinna

perjantai 5.4.2019 klo 9.00 – 18.00
lauantai – sunnuntai 6.–7.4.2019 klo 10.00 – 14.00
maanantai 8.4.2019 klo 9.00 – 19.00.

 

Koti- ja laitosäänestys


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina
2.4.2019 ennen klo 16 Akaan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän
valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä
hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun
ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kirjallinen allekirjoitettu ja keskusvaalilautakunnalle osoitettu ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten
laadittua lomaketta, joka on saatavilla Akaan kaupungintalon neuvonnassa (os. Myllytie 3, 37800 Akaa) ja internetosoitteessa
http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan numeroon 040 335 3507.
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3.–9.4.2019 kello 9–20. Tarkempi äänestysajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Laitosäänestys
 

Laitosäänestys järjestetään eduskuntavaaleissa ajanjaksolla 3.–9.4.2019. Äänestys järjestetään erikseen ilmoitettavana aikana asumispalveluyksiköissä Havulinna, Arwola, Mäntymäki, Torkonkartano, Sipiläkoti, Savolakoti, Tarpiakoti, Peltola sekä Toijalan terveysaseman vuodeosastolla ja Kylmäkosken vankilassa. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi