Vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 21,25

Vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 21,25


Akaan kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 21,25. Ratkaisu syntyi 12.11.2014 kokouksessa äänestyksen jälkeen äänin 23-20. Kaupunginhallituksen alkuperäinen esitys oli, että tuloveroprosentti nostettaisiin 21,50 prosenttiin. Nykyinen veroprosentti on 21,00.

Pirkanmaan keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,12 ja koko maan 19,74. 

Lisäksi valtuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää Akaan kiinteistöveroprosentit ensi vuoden budjetissa ennalleen. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,05, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 ja voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85.


Ensi vuoden talousarvio jäämässä alijäämäiseksi


Kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitykseen on sisällytetty eri toimialojen ehdotuksia tasapainottamistoimenpiteiksi, mutta niistä ja veroprosenttien korotuksesta huolimatta ensi vuoden talousarviosta on tulossa alijäämäinen.

Akaan kaupungin ensi vuoden talousarvio tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn 2. joulukuuta. Valtuusto päättää talousarviosta lopullisesti 17. joulukuuta.


Lisätietoja:

Talousjohtaja Mari Puhka-Susi 040 335 3203 / etunimi.sukunimi@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi