VR vastaa myönteisesti Akaan kaupungin esityksiin junavuorojen lisäämisestä

VR vastaa myönteisesti Akaan kaupungin esityksiin junavuorojen lisäämisestä


VR esittää liikenne- ja viestintäministeriölle junavuorojen lisäämistä Riihimäen ja Tampereen välillä


Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR neuvottelevat parhaillaan osto- ja velvoiteliikenteestä. VR ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriölle, että taajamajunaliikennettä Riihimäen ja Tampereen välillä lisätään aamuvarhaisella ja iltamyöhällä. Lisäys olisi Akaassa yhteensä 24 vuoroa viikossa.

Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaari uskoo, että junavuorojen lisäykset toteutuvat. VR on maaliskuussa ja kesäkuussa muutetuissa junavuorojen aikatauluissa supistanut vuorotarjontaa Akaassa.

– Olemme neuvotelleet keväästä lähtien VR:n johdon kanssa junavuorojen muutoksista. Myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kanssa on neuvoteltu Akaan kannalta tärkeiden aamu- ja iltayhteyksien parantamisesta, kaupunginjohtaja Aki Viitasaari sanoo.

Akaa on pyrkinyt vaikuttamaan junavuoroihin myös yhteistyössä Kanta-Hämeen maakuntaliiton kanssa. Pirkanmaan liitolta ja alueen kansanedustajilta on pyydetty edunvalvonta-apua asiassa.


Hyvät junayhteydet välttämättömät


Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti hiljattain lausuntopyynnön koskien vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikennettä. Akaan kaupungin antamassa lausunnossa edellytetään, että työmatka- ja opiskeluliikenteen kannalta välttämättömät aamu- ja iltajunavuorot palautetaan joko osto- tai velvoiteliikenteellä tai junien pysähtymisiä Toijalassa ja Viialassa lisäten.


Akaan kaupunki on tehnyt pitkään johdonmukaista työtä raideliikenteen edellytysten kehittämiseksi. Vuosien mittaan on investoitu merkittävällä tavalla asemien seutujen infrastruktuuriin ja kaavoittamiseen, millä pyritään lisäämään asukasmääriä asemien läheisyydessä ja siten kasvattamaan raideliikenteen asiakasmääriä. Akaan Toijalan asema on merkitty maakuntakaavassa 2040 seudullisesti merkittäväksi liityntäpysäköintialueeksi.

 

Lisätietoja:

Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, puh. 040 335 3335 / aki.viitasaari(at)akaa.fi

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi