Viialan yhtenäiskoululle etsitään uusiokäyttöä innovatiivisilla keinoilla

Akaan kaupungilla on omistuksessaan Viialan yhtenäiskoulun tilat, jotka eivät enää ole koululaisten käytössä. Laajat, peruskorjatut tilat mahdollistavat väliaikaiseen tai uusiokäyttöön tarkoitettua toimintaa. Akaan kaupunki pyrkii aktiivisesti löytämään kiinteistölle uusia käyttäjiä. Tyhjillään olevat kiinteistöt ovat laaja kansallinen haaste, johon etsitään tällä hetkellä ratkaisuja monissa kunnissa.

 

Akaan kaupunki etsii uusiokäyttöä opetuskäytöstä poistetuille Viialan yhtenäiskoulun peruskorjatuille tiloille. Käytön ideointiin halutaan osallistaa laajasti käyttäjiä yhteiskunnan eri sektoreilta.

Kaikille avoimessa innovointipäivässä 30. tammikuuta 2020 mietitään yhdessä käyttäjien kanssa, millaista väliaikaista tai uusiokäyttöä tilat mahdollistavat. Tarkoituksena on etsiä uusia, tavanomaisestakin poikkeavia ratkaisuja, joilla voi toteutuessaan olla laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

Toiminta voi olla esimerkiksi yritystoiminnan projekteja tai pop-up-tapahtumia. Tilat voivat toimia myös puitteina erilaisille kokeiluille, työpajoille tai toimintojen kehittämiselle. Ratkaisuja kaupungin kanssa etsii asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäjänä ja innovoija, tamperelainen Ideascout Oy.

– Haluamme yhdessä pohtia, voisivatko tilat tarjota ympäristön, jossa ideat ja ajatukset pääsevät testiajolle sekä uudet innovaatiot syntyvät, sanoo asiakasjohtaja Vesa Lahtinen Ideascout Oy:sta.

Akaan kaupunki toivoo, että ideointipäivä synnyttää avointa keskustelua.

– Mielenkiinnolla odotamme, että millaisia uusia ajatuksia esille nousee. Voidaanko rakennukselle löytää sellaista käyttöä, ja millaisilla keinoilla, mistä on aidosti hyötyä? Esimerkiksi edullista serveri- ja varastotilaa on vuosien varrella kyselty meiltä useampaan otteeseen, kertoo Akaan kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen.

Laaja yhteiskunnallinen haaste

Tällä hetkellä noin vajaa viidesosa kuntien rakennuksista kärsii sisäilmaongelmista. Valtioneuvoston lokakuussa 2019 julkaisema Sisänyt-selvityksen mukaan sisäilmaongelmia on 5–18 prosentissa kuntien rakennusten kokonaisneliömäärästä. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 1300 rakennusta eri puolilla Suomea. 

Yleisimpiä ongelmat ovat peruskoulu- ja lukiorakennuksissa. Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistettuja tiloja on erityisesti pienissä kunnissa. Kansallisestikin merkittävänä haasteena on, mitä näiden kiinteistöjen kanssa voidaan ja tulee tehdä.

Viialan vanha yhtenäiskoulu poistettiin käytöstä vuonna 2017 sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennus on peruskorjattu mutta se ei sovellu enää opetuskäyttöön.


Lisätiedot:

Asiakasjohtaja Vesa Lahtinen, Ideascout Oy, 045 1423 432, vesa@ideascout.fi
Kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, Akaan kaupunki, 040 335 3207, jyri.sarkkinen@akaa.fi

www.akaa.fi

www.ideascout.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi