Viialan Keskustan koulu tarvitsee peruskorjauksen

Viialan Keskustan koulu tarvitsee peruskorjauksen

 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy suosittelee Akaassa sijaitsevalle Viialan Keskustan koululle laajamittaista rakenteiden peruskorjausta. Korjauksessa mm. poistettaisiin väli- ja yläpohjien sekä ulkoseinien vaurioituneet materiaalit. Suunnittelutoimisto suoritti koulussa maalis-huhtikuussa 2013 rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen sekä ilmanvaihtolaitteistojen kuntotutkimuksen kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuuden ja sisäilmaongelmien syiden selvittämiseksi. Ilmanvaihtolaitteistojen osalta kuntotutkimukset teki Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n selvityksessä todetaan, että rakennuksessa esiintyy mikrobivaurioita kaikissa eri rakenneosissa. Merkittävimmät mikrobivauriot ovat väli- ja yläpohjakotelorakenteiden sisällä. Kosteusvaurioita on aiheutunut kosteusteknisesti toimimattomista rakenteista, puutteellisista ulkopuolisesta sadevesienhallinnasta sekä alapohjien osalta toimimattomista ja ikääntyneistä vedeneristyksistä. Rakenteet olivat pääosin kuivia lukuun ottamatta alapohjarakenteita.

Merkittävimpänä sisäilman laatua heikentävänä tekijänä suunnittelutoimisto pitää hallitsemattomia ilman kulkeutumisreittejä aiempien korjausten yhteydessä rikotuista kotelorakenteista ja puutteellisesti toteutetuista läpivienneistä. Toimimaton kattosadevesien poisto on aiheuttanut ulkoseinärakenteisiin paikallisia vaurioita erityisesti liikuntahallin osalta.


Kaupunginvaltuusto ratkaisee koulun korjaamisen

Selvityksen mukaan kiinteistön nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä on mitoitukseltaan melko riittävä tutkimushetken määräysten vähimmäisilmamääriin nähden pinta-alapohjaisessa tarkastelussa. Kaikissa vanhoissa konepaketeissa havaittiin sisäilmaa heikentäviä puutteita ja osassa muita pienempiä puutteita. Mittausten perusteella tarkastettujen huonetilojen ilmamäärät ja painesuhteet vaihtelevat huomattavasti. Osa mittauksista oli merkittävästi yli suunnitelmien mukaisten arvojen ja osa mittauksista alitti suunnitelmien mukaiset arvot merkittävästi.

Akaan kaupungin vs. teknisen johtajan Pentti Viholan mukaan Viialan Keskustan koulun peruskorjaaminen on sen mittaluokan asia, että korjauspäätös tehtäneen Akaan kaupunginvaltuustossa.

–      Odotan suunnittelutoimiston selvityksiä eri korjausvaihtoehtojen kustannuksista, jonka jälkeen asia viedään kaupunginhallitukseen, Pentti Vihola sanoo.

Osa Viialan Keskustan koulun oppilaista aloittaa ensi syksynä koulutyönsä kaupungin vuokraamissa siirtotiloissa. Väliaikainen rakennus sijoitetaan koulun vieressä sijaitsevalle pallokentälle. Osa oppilaista siirtyy väistötiloihin Hirvialhon koululle. Ensi lukuvuonna koulussa on 460 oppilasta.

Lisätietoja:

Akaan kaupungin vs. tekninen johtaja Pentti Vihola, puh. 040 335 4608

Akaan kaupungin sivistysjohtaja Heikki Tuokko, puh. 040 335 3377

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi