Veroprosentit valtuuston asialistalla


Kaupunginvaltuusto kokoontui eilen illalla 15.11 kokoukseensa kaupungintalolle.

Yksi illan odotetuimmista teemoista oli Akaan kaupungin veroprosentin ratkaiseminen vuodelle 2018.

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että Akaan kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2018 tulee olemaan 21,75 %. Alkuperäinen kaupunginhallituksen esitys valtuustolle oli, että seuraavan vuoden tuloveroprosentti olisi 22,25. Laskua alkuperäiseen esitykseen oli siis puoli prosenttiyksikköä, joka laskennallisesti tarkoittaa noin 1,2 miljoonan vajetta aiemmin laskettuun talousarvioon.

Valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2018 Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit niin, että yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60.

Kaupunginjohtajan virka viisivuotiseksi

Äänestyksen jälkeen päätettiin, että kaupunginjohtajan virka täytetään määräaikaisesti viiden vuoden ajaksi 1.2.2018 lukien. Perusteena määräaikaisuudelle ovat jo aiemmin mainitut Akaan kaupungin haasteet sekä kaupunginjohtajalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi.  Lisäksi kaupunginhallitus päättää hakumenettelyssä sovellettavista tavoista ja tekee tarvittaessa esityksen valtuustolle mahdollisesta tarvittavasta määrärahasta.

Muissa asioissa kaupunginvaltuusto vastaanotti Mervi Pulkkisen yhdessä 33 muun valtuutetun kanssa allekirjoittaman valtuustoaloitteen ”Akaan kaupungin ruokapalveluihin vastuullisesti tuotettua ja jalostettua suomalaista ruokaa” samoin kuin Kirsi Vaittisen yhdessä 26 muun valtuutetun kanssa allekirjoittaman valtuustoaloitteen ”Kotihoidon/kotisairaalan kehittäminen ympärivuorokautiseksi”.

Kaupunginvaltuusto vastaanotti myös Sauli Turjan tiedoksiannon eroamisesta Perussuomalaiset puolueesta, Akaan Perussuomalaiset -paikallisyhdistyksestä ja valtuustoryhmästä. Turja ilmoitti perustavansa valtuustoryhmän Akaan Siniset.

 

Seuraava kaupunginvaltuuston kokous on 20.12.2017

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi