Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteenveto


Liitteenä Akaan vanhus- ja vammaiskyselyn tulokset vuodelta 2017. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan vuosittain.

Henkilökunta ei saa avustaa kyselyyn vastaamisesta vaan omaisia pyydetään tarvittaessa auttamaan. Tällä tavoin huolehditaan siitä, että asiakkaan ääni tulee kyselyssä aidosti kuuluviin. Yksiköissä on myös palautelaatikot jatkuvan palautteen antamiseen. Suulliset palautteet on ohjeistettu käsiteltäväksi palveluesimiehen kanssa.

Akaan kaupungin internetsivuilla on myös linkki palautteen antamiseen vanhus- ja vammaispalveluista, joko nimellä tai nimettömästi.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi