Valtuustossa päätettiin Viialan koulujen väistötiloista


Akaan kaupunginvaltuuston eilisen kokouksen asialistalla oli hankintapäätös siirtokelpoisten rakennusten vuokrauksesta ja siihen kuuluvasta määrärahamuutoksesta, josta kaupunginhallitus teki esityksen 9.1.2018 olleessa kokouksessaan.

Brita Salminen teki kaupunginhallituksen pohjaesityksestä muutosesityksen, jossa lisäkohtana olisi ollut, että toisen option valmistelu ja tarvearviointi aloitetaan pikaisesti.

Tästä muutosehdotuksesta äänestettiin ja äänin 24–10-1 valtuusto päätti, että kaupunginhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi.

Valtuusto myönsi vuoden 2018 talousarvioon kasvatus- ja opetuspalveluihin 332.000 euron määrärahan lisäyksen Akaan Viialan koulujen väistötiloihin liittyen.  Tämä koskee 500 oppilaan ja taito- ja taideaineiden siirtorakennusten vuokra- ja ylläpitokustannuksia. Vuokra- ja ylläpitokustannukset tullaan huomioimaan myös myöhempien vuosien talousarvioissa.

Samalla talousarviosta poistetaan omaishoidettavien ja omaishoitajien pneumokokkirokotteeseen ja yli 75-vuotiaiden liukuesteiden kertahankintaan varatut määrärahat. Uutta tasapainotusohjelmaa laadittaessa huomioidaan tässä vaiheessa siirtorakennuksista aiheutuneista kustannuksista kattamatta jäänyt osuus.

Valtuusto myös päätti, että kaupunginjohtajan virkaan valitaan määräaikaisesti ajalle 1.2. - 31.3.2018 suostumuksellaan henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori. Mikäli hallinto-oikeus kumoaa kaupunginvaltuuston päätöksen Aki Viitasaareen liittyen ja Viitasaari palaa kaupunginjohtajan virkaan, päättyy paluupäivästä alkaen henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren määräaikaisuus kaupunginjohtajan virassa.

Kaupunginvaltuusto vastaanotti valtuutettu Mervi Pulkkisen ja yhdeksän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen siitä, että valmistelu Rasin koululaisille yhtenäisistä väistötilojen käynnistetään välittömästi, viimeistään seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa 8.2.2018.


Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227


Seuraava kaupunginvaltuuston kokokus on 24.1.2018 klo 18 valtuustosalissa

Ennen kaupunginvaltuuston kokousta 21.2.2018 pidetään kyselytunti klo 16.45 -17.45.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi