Valtuuston päätökset 19.12.2018


Akaan valtuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen keskiviikkona 19. joulukuuta. Keskeisimpänä asiana oli vuoden 2019 budjetti, mikä käsiteltiin useiden äänestysten kautta.

Vuoden 2019 budjetin pohjana on Akaan kolmas talouden tasapainottamisohjelma. Sen mukaisesti kaupunki vähentää menoja 11,97 miljoonaa ja lisää tuloja 1,62 miljoonaa euroa vuosien 2018–2023 aikana. Toimenpiteet kohentavat taloutta yhteensä 13,6 miljoonalla eurolla. Myös kahden aiemman talouden tasapainottamisohjelmien toteuttaminen jatkuu.

Tuloveroprosentti nousee 21,75:stä 22,25 prosenttiin. Korotuksen vaikutus verotuloihin on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Valtuuston päätösten jälkeen talousarvion 2019 tilikauden alijäämäksi muodostuu 42 400 euroa. Vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat noin 10 miljoonaa euroa. Kaupungin taseessa on 31.12.2018 alijäämää yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden 2019 lopussa on noin 60,4 miljoonaa euroa, eli 3 614 euroa asukasta kohti.

Syyskuussa 2018 Akaan väkiluku oli 16 660.
 

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkamassa

Säästötoimista huolimatta Akaan kaupunki investoi tulevaan 11,15 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Suurimpia investointeja ovat Akaan uusi hyvinvointikeskus (6,3 miljoonaa), Kylmäkosken uusi koulu (1,2 miljoonaa), Akaa Point (750 000 euroa), Ryödintien-Hämeentien ja Hämeentien-Satamatien liittymä (500 000 euroa), koulujen korjaukset (500 000 euroa) ja katujen pinnoitteet (330 000 euroa).

Talouteen vaikuttavat Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun siirtorakennusten vuokra Parmaco Oy:ltä, noin 2 miljoonaa euroa/vuosi + ylläpitokustannukset. Tonttien ja kiinteistöjen myynnistä puolestaan odotetaan kaupungille 850 000 euron tuloja.

Valtuusto päätti, että Akaa-areena liikuntahalliin varataan investointiohjelmassa 3,6 miljoonaa euroa vuodelle 2020 sekä tulopuolelle 750 000 euroa valtionavustusta. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtionavustuksen saamista. Hanketta valmistellaan vuonna 2019, mihin valtuusto myönsi 20 000 euron määrärahan.

Viialan Hukari II-alueelle tehtävät investoinnit siirtyvät vuodelta 2021 vuodelle 2020.
 

Terveydenhuoltoon ja sosiaalityöhön lisää henkilöstöä

Valtuusto päätti, että Sontulan ja Kylmäkosken koulujen 6-luokkalaiset oppilaat palautetaan niiden omiin tiloihin tai lähikouluille syksyllä 2019. Sontulan koululle lisätään yhden luokanopettajan virka.

Kotihoitoon perustetaan kolme uutta sairaanhoitajan vakanssia ja ja yksi lähihoitajan vakanssi. Lisäksi Torkonkartanoon palkataan uusi lähihoitaja. Aikuispsykiatriaa vahvistetaan lisäämällä psykiatrisen sairaanhoitajan toimi. Sosiaalityön tehtäväalueelle lisätään koulujen ja lastensuojelun käyttöön kaksi erityistyöntekijää.

Vuoden 2019 alkupuolella Mäntymäen vanhainkoti siirtyy kaupungin omistuksesta Esperi Care Oy:lle. Nykyinen henkilöstö jatkaa työssään uuden työnantajan palveluksessa.

Kaupunkikehitystoimi vahvistuu uudella yrityskoordinaattorilla. Vapaa-aikapalveluihin palkataan uusi liikunnanohjaaja määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 ajaksi.

Henkilöstön määrä pienenee yhteensä 32,9 vakituisella vakanssilla.

 

Toimenpideohjelmat toteuttavat strategiaa

Valtuusto hyväksyi kaupungin toimenpideohjelmat vuosille 2018–2020. Ohjelmia on neljä; henkilöstöohjelma, elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma, hyvinvointiohjelma ja sivistysohjelma. Ohjelmat noudattavat viime keväänä käyttöön otettua ViksuAkaa – strategiaa, ja niissä on linjattu toimialojen keskeiset toimenpiteet tuleville vuosille.

Valtuusto hyväksyi äänestysten jälkeen uuden rakennusjärjestyksen.

Valtuutettu Heli Piiraisen (vas) eronpyyntö kaupungin luottamustoimista herätti paljon keskustelua. Valtuusto myönsi Piiraiselle eron muista luottamustehtävistä paitsi valtuuston jäsenyydestä. Heli Piirainen siirtyi syksyllä 2018 Vihreistä Vasemmistoliiton edustajaksi.
 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi