Valtuuston kokous 20.6.

Akaan kaupunginvaltuusto piti perinteisen kokouksen ennen juhannuksen pyhiä. Käsiteltyjä asioita oli runsaasti ja kokous olikin 3,5 tuntinen. Julkaisemme koko pyötäkirjan nettisivuillamme tarkastettu pöytäkirja onkin jo julkaistu kokonaisuudessaan kotisivuilla maanantaina, mutta tämä tiedote on edelleen hyödyllinen.

Akaan kaupunginvaltuusto piti perinteisen kokouksen ennen juhannuksen pyhiä. Käsiteltyjä asioita oli runsaasti ja kokous olikin 3,5 tuntinen. Julkaisemme koko pyötäkirjan nettisivuillamme  tarkastettu pöytäkirja onkin jo julkaistu kokonaisuudessaan kotisivuilla maanantaina, mutta tämä tiedote on edelleen hyödyllinen. 

AKAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2017

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Tilikauden ylijäämä 1.541.106,96 euroa päätettiin kirjata taseessa oman pääomaan erään tilikauden yli-/alijäämä.

Akaan kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat yhteensä 21.856.200 euroa ja  toimintakulut 106.289.500 euroa, joten toimintakate on 84.433.300 euroa negatiivinen. Toimintatuottojen toteuma on 103,7 % ja toimintakulujen 100,8 %. Toimintakatteen toteuma on 100,1 %, joten se oli 57.100 euroa arvioitua heikompi.

Verotulojen kertymä on 59.398.900 euroa ja valtionosuuksien 30.488.200 euroa. Verotulojen toteuma on 101,8 prosenttia, joten ne olivat 1.053.400 euroa arvioitua suuremmat. Valtionosuuksien toteuma on 100,9 prosenttia, joten ne olivat 258.200 euroa arvioitua suuremmat. Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ovat 754.100 euroa, toteuma 127,5 prosenttia eli 162.600 euroa arvioitua parempi. 

Vuosikate muodostuu verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen 6.207.900 euroa positiiviseksi. 4.695.000 euron poistojen jälkeen kaupungin tilikauden tulos on 1.512.900 euroa ylijäämäinen. 28.200 euron poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 1.541.100 euroa.

Investointimenot ovat 1.928.900 euroa ja investointitulot 944.400 euroa, joten nettoinvestoinnit ovat 984.500 euroa. Nettoinvestointien toteuma on 78,4 %, joten ne olivat 271.900 euroa arvioitua pienemmät.

Kaupungin lainakanta on vuoden lopussa yhteensä 52.640.900 euroa eli 3.138 euroa/asukas. Lainakanta väheni vuoden aikana 5.162.100 euroa. Kaupungin rahavarat vähenivät 647.800 euroa. 

Taseen yli-/alijäämätilillä on edellisiltä tilikausilta alijäämää 8.105.218,09 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on alijäämää 6.564.111,13 euroa.

Akaan kaupungin vuoden 2018 talousarvio on lähtökohdaltaan 16.700 euroa alijäämäinen ja koko taloussuunnitelmakausi 2018 - 2020 on 8.435.600 euroa ylijäämäinen eli suunnitelmakauden aikana taseen alijäämä saadaan katettua. Talousarviovuodelle 2018 sisältyy tuloveroprosentin korotus 0,50-prosenttiyksiköllä 21,75 prosenttiin ja taloussuunnitelmavuodelle 2019 vielä tuloveroprosentin

korotus 0,50-prosenttiyksiköllä 22,25 prosenttiin. Lähtökohtaisesti talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018 - 2020 on sisällytetty valtuuston 28.8.2013 § 64 ja 17.6.2015 § 41 hyväksymien talouden tasapainottamisohjelmien mukaiset toimenpiteet.

Tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamisessa onnistuminen on ratkaisevaa kaupungin tulevaisuudelle. Lisäksi vuonna 2018 laaditaan uusi talouden tasapainottamisohjelma. Edelleen tulee tavoitella ennakkoluulotonta uusien toimintatapojen ideointia ja käyttöönottoa toiminnan

tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittämiseksi. Talouden tasapainottaminen vaatii pysyvää, vahvaa sitoutumista sekä luottamushenkilöiltä että henkilöstöltä.

AKAAN KAUPUNGIN UUSI TEKNINEN JOHTAJA 

Akaan uuden teknisen johtajan rekrytointi alkoi 28.3. kaupunginhallituksen päätöksellä ja hakuaika päättyi 22.5.2018. Viran täyttöön nimetty työryhmä (Hannu Järvinen, Maija Toivonen, Marko Kivi, Sauli Turja, Vesa Liehu, Anu Salovaara, Saija Roininen ja Briitta-Liisa Sinivuori) haastatteli ja arvio yhteensä 15:sta hakijasta joista yksi, diblomi-insinööri Jaana Koota, lähettiin soveltuvuusarviointtiin. Tulokset esitettiin valintatyöryhmälle 13.6. ja nyt 20.6. valtuuston kokouksessa hyväksyttiin Lempääläinen Jaana Koota uudeksi tekniseksi johtajaksi. 

Akaa onnittelee Jaanaa ja toivottaa onnea uuteen haasteelliseen virkaan.

AKAAN KAUPUNGIN UUSI VA. KAUPUNGINJOHTAJA

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että kaupunginjohtajan virkaan valitaan määräaikaisesti ajalle 1.9. - 31.12.2018 suostumuksellaan henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori. Mikäli hallinto-oikeus kumoaa kaupunginvaltuuston päätöksen 31.5.2017 (§ 63) ja Aki Viitasaari palaa kaupunginjohtajan virkaan ao. aikana, päättyy Aki Viitasaaren virkaan paluupäivästä henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren määräaikaisuus kaupunginjohtajan virassa. 

Kokouksen aikana Janita Puomila teki ehdotuksen Jyri Sarkkisen puolesta. Suljetun lippuäänestyksen tulokset olivat Briitta-Liisan Sinivuoren puolella äänin 24-11. Näin ollen Briitta-Liisa jatkaa va. kaupunginjohtajana vuoden 2018 loppuun ellei Aki Viitasaari palaa virkaan.

Lisätietoja:
talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203
va. kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201
hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö puh. 040 335 3227

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi