Valtuusto siirtokoulujen taakse


Eilen illalla 30.8 kokoontunut valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksesta Viialaan hankittavien siirtokoulujen valmistelutyön aloittamisen. Mika Setälän kokouksessa esittämä pohjaehdotusta mukaileva muutosehdotus tuli valtuuston päätökseksi. Pohjaehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tarvittavan siirtokoulun tulee täyttää ajalliset, oppilas- ja rakennusmääräykselliset tarpeet. Valmistelussa otetaan huomioon myös kaikki taito- ja taideaineet. Tämän lisäksi Mika Setälän kokouksessa esitetyn muutosehdotuksen mukaan hankinnoissa huomioidaan myös erityisopetus ja sisäilmasta sairastuneet sekä hankintaan liitetään optio mahdollisten muiden koulujen väistötilatarpeiden varalta, arviolta 300 oppilasta.

Myös Kylmäkosken Kirkonkylän koulun sisäilmatilanteen suhteen valtuusto päätti samoin kuin Viialassa; kaupunki aloittaa mahdollisimman pian valmistelutyön siirtokoulun hankkimiseksi tarjouspyynnön julkaisemista varten. Tarvittavan koulun tulee täyttää samat kohdat, kuin yllä Viialan suhteen lueteltiin; aikataulu, oppilas- ja rakennusmääräykselliset tarpeet.

Illalla pöytäkirjaan merkittiin myös valtuutettu Harri Rämön seuraavan sisältöinen toivomusponsi, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Akaan kaupunki selvittää voidaanko VTT:ltä hankkia puolueeton tutkimus toimenpide-ehdotuksineen Keskustan, Hirvialhon ja Rasin koulujen sisäilmasta ja rakennusten kunnosta. Mikäli VTT:ltä on em. tutkimukset toimenpide-ehdotuksineen hankittavissa, Akaan kaupunki päättää ne sieltä hankkia.

Virallisen kokouksen jälkeen valtuuston iltakoulussa mietittiin Akaan elinvoimaohjelmaa.

Lisätiedot:

vs.Kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori  puh. 0403353201 

Hallintopäällikkö Riina Kivistö puh. 040 335 3227

etunimi.sukunimi@akaa.fi   

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi