Valtuusto myönsi määrärahojen lisäyksiä koulu- ja opetuspuolelle

 

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikko-iltana kaupungintalolla. Esityslistalla oli aloitteita sekä määrärahalisäyksiä.

Kuntalaisaloite Rasin koulun oppilaiden siirtokoulusta todettiin loppuun käsitellyksi, koska 28.3.2018 kaupunginhallitus päätti hankkia Rasin koulun alueelle 150 oppilaan siirtorakennuksen ja valtuusto myönsi 28.3.2018 asiaan tarvittavat lisämäärärahat.

Viialan väistökouluihin liittyen valtuusto hyväksyi Parmaco Oy:n lisätyötarjoukseen liittyvät  määrärahat ilmanvaihdon kohdepoistojen, erityisluokkien, kotitalousluokan LVI-kalusteiden, kotitalousluokan kiintokalusteiden sekä lastauslaiturin kustannuksiin. Valtuusto päätti myös, että kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle myönnetään tämän vuoden talousarvioon 331 500 euron määrärahan lisäys Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun kaluste- ja oppimateriaalihankintoihin. Määrärahoja myönnettiin myös Kirkonkylän koulun, Rasin koulun ja Viialan yhtenäiskoulun kalusteiden ja irtaimen puhdistustöihin.

Valtuustoaloite kaupungin sähköiseen asioiden valmistelufoorumiin liittyen todettiin  loppuun käsitellyksi. Akaan kaupunki kuulee kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä jatkossa otakantaa.fi verkkopalvelun avulla. Palvelua hyödynnetään harkinnan mukaan asioiden valmistelun tukena mm. kaavoitukseen ja rakentamiseen, kasvatukseen ja opetukseen, kulttuuriin, liikenteeseen ja katuihin, liikuntaan ja vapaa-aikaan, puistoihin ja viheralueisiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ympäristöön liittyvissä asioissa.

Lisäksi varhaiskasvatuksen puolelta valtuustoaloite varhaiskasvatuksen lisävälyksen käytöstä todettiin loppuun käsitellyksi. Lisävälys otetaan käyttöön kokeiluluonteisesti taulukon yläpäähän toimintavuodelle 1.8.2018 – 31.7.2019. Kyseessä ovat tunnit 147 – 167 h/kk, maksuprosentin ollessa 93 %. Uuden lisävälyksen hoitomaksukertymän aleneminen katetaan tänä vuonna kotihoidon tukeen varatusta määrärahasta.

5-vuotiaiden päiväkodin varhaiskasvatukseen piiriin siirtymisestä valtuusto totesi loppuun käsitellyksi. Päätöksessä asiaa suositellaan, mutta vanhemmilla tulee olla valinnanvapaus ja tosiasiallinen oikeus päättää myös viisivuotiaan lapsensa hoitomuodosta.

Kuntalaisaloitteeseen harrastustakuusta valtuusto totesi loppuun käsitellyksi. Valtuusto suhtautuu asiaan myönteisesti ja sivistystoimen nuorisopalvelut huomioivat aloitteen sisällön suunnitellessaan alkusyksyn 2018 aikana järjestettävän yhteistyötapaamisen ohjelmaa

Akaan kaupungin maankäyttö- ja kaavoituspalvelut ovat käyneet neuvotteluja Viialan yhtenäiskoulun piha-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien maa-alueiden hankkimisesta. Kyseiset alueet hankitaan kaupungin omistukseen koulun ja harrastustoiminnan tulevia tarpeita varten. Tälle hankinnalle valtuusto myönsi 79 000 euron lisämäärärahan.

Kokouksensa jälkeen valtuustolla alkoi iltakoulu Akaan uudesta strategiasta.

Seuraava valtuuston kokous on 30.5.2018.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi