"Vaikuta Akaan kaupunkistrategiaan" kyselyn koontiraportti

Akaan kaupunkistrategiaan liittyvä kysely oli avoinna otakantaa.fi -palvelussa 25.4.2018 saakka. Kyselyn yhteydessä mainittiin, että keskeisistä tuloksista julkaistaan koonti kaupungin kotisivulla.

"Vaikuta Akaan kaupunkistrategiaan" kyselyn koontiraportti


Strategiassa valtuusto päättää kaupungin pitkän tähtäyksen tavoitteista ja siihen jokaisella akaalaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Kaupunkistrategia on valmisteltu poliittisen ohjausryhmän johdolla ja valmistelun kuluessa on järjestetty kaikille avoin kuntalais- ja yrittäjätilaisuus. Lisäksi kaikilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja mielipiteitä sähköisen kyselyn kautta. Keskusteluissa ja tilaisuuksissa nousi esiin suuri määrä hyviä ehdotuksia, joista on johdettu lopulliset strategian päämäärät ja joita hyödynnetään toimenpideohjelmien valmistelussa.

Otakantaa-fi -kysely päättyi 25.4.2018 ja siihen annettiin yhteensä 237 vastausta. Pääosa vastaajista (197 kpl) oli Akaan asukkaita ikäryhmässä 30 – 65 vuotta (207 kpl) ja työssäkäyviä (177 kpl). Yrittäjien vastauksia oli 21 kpl ja eläkeläisten 25 kpl.

Kyselyssä pyydettiin kannanottoja arvoihin, strategisiin tavoitteisiin ja sloganiin. Valtaosa vastaajista piti arvoja turvallisuus, aktiivinen avoimuus ja vuorovaikutus, yhteisöllisyys, asukaskeskeisyys ja kestävä kehitys hyvinä. Kommenteissa toivottiin, että ne tulevaisuudessa entistä voimakkaammin ovat mukana ohjaamassa päätöksentekoa. Enemmistö piti sopivana slogania ” "Akaa - Lähellä, kaiken keskellä, kasvun keskiössä". Sen kuitenkin toivottiin olevan lyhyempi ja virtaviivaisempi.

Kyselyssä pyydettiin mielipidettä ”Kyllä” tai ”Ei” yhteensä 12 strategiseen tavoitteeseen, joiden joukosta hieman erottui kuusi eniten ”Kyllä” vastausta saanutta tavoitetta:

Akaalaisten hyvinvoinnin lisääminen (183 kpl)

Akaa on viihtyisä ja tunnettu kaupunki (173 kpl)

Sujuvampaa liikkumista (162 kpl)

Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tuotanto monimuotoista (160 kpl)

Henkilöstö viihtyy työssään (158 kpl)

Akaa on Pirkanmaan elinvoimakunta 2025 (149 kpl)

Kaikki kyselyssä avoimiin vastauskenttiin annetut ehdotukset ja mielipiteet ovat päättäjien käytettävissä. Kannanottoja on jo hyödynnetty strategian valmistelussa ja niitä tullaan jatkossa hyödyntämään strategiaa toteuttavissa toimenpideohjelmissa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja Akaan strategiaan vaikuttaneille. Tavoitteen mukaisesti valtuusto päättää strategiasta toukokuun kokouksessaan.

 

Jaakko Leinonen, valtuuston ja ohjausryhmän puheenjohtaja

Riku Rekonen, strategiapäällikkö

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi