Uusi vesihuoltolinja kuljettaa vettä Akaaseen

Uusi vesihuoltolinja kuljettaa vettä AkaaseenHS-Vesi on saamassa valmiiksi vesihuoltolinjan Hämeenlinnasta Hattulan ja Iittalan kautta Akaan Toijalaan. Kokonaisuudessaan 37 kilometrin vesihuoltolinjan on tarkoitus olla käytössä tammikuun 2015 aikana. Jatkossa Akaan juomavesi perustuu kokonaan Hämeenlinnan ja Hattulan alueilta toimitettavaan pohja- ja tekopohjaveteen. Vedestä 2/3 koostuu pohjavedestä ja 1/3 kolmannes tekopohjavedestä. 

Linjan ansiosta veden lämpötila on ympäri vuoden noin kuusi astetta. Kesällä vesi tulee olemaan miellyttävän viileää eikä talvikautenakaan liian jäistä. Lisäksi vedessä on alhaiset mangaanin ja raudan pitoisuudet, ja kloorin käyttö vähenee aiempaan verrattuna.

– Akaan juomavesitarve on noin 2 500 m3 vuorokaudessa. Varavesisopimus kattaa valmiudet jopa 2 800 kuutioon, kertoi HS-Vesi Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen vesihuoltolinjan avajaistilaisuudessa.

Asiakkaiden kannalta johtolinjan käyttöönotto saattaa jonkin aikaa näkyä erilaisina vesijohtoveden laadun vaihteluina. Saostumia voi irrota vesijohtoverkostosta, vaikka Akaan verkostoja onkin viime aikoina huuhdeltu tehostetusti. Käyttäjiltä ei edellytetä toimenpiteitä muutosvaiheessa.  

Budjetti alittui


Hanke mahdollistaa koko matkaltaan haja-asutuksen liittymisen HS-Veden vesihuoltoon Hämeenlinnan, Hattulan, Valkeakosken ja Akaan alueilla.

Rakentamisvaiheessa tehtiin juomaveden siirtoyhteys Toijalaan, jossa se kytkeytyy kolmessa kohdassa Akaan nykyiseen vedenjakeluverkostoon. Tähän kuuluu kolme paineenkorotuspumppaamoa (Hakio, Hakinmäki ja Tuulimäki) sekä veden laadun varmistamiseksi klooriamiinin annostelulaitos Tuulimäessä ja mittausasema Ilomäessä.

Hankkeessa toteutettiin jäteveden siirtoyhteydet Iittalan viemäriverkostosta ja Kalvolan jätevedenpuhdistamolta Toijalan jätevedenpuhdistamolle ja Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle. Kalvolan puhdistamo on jäänyt pois käytöstä ja se puretaan osana hanketta. Jätevesien siirtojärjestelmään kuuluu kuusi jätevedenpumppaamoa. Lisäksi Ahveniston vesilaitoksella toteutettiin mittava perusparannus.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi tulee noin 8,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 1 M€ alkuperäistä arviota vähemmän. HS-Vesi Oy:n lopullinen osuus on 6 M€, Akaan kaupungin 1,4 M€ ja Pirkanmaan ELY-keskuksen 1,3 M€.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Olli Madekivi kehui vuolaasti Hämeenlinnan seudun yhteistyöprojektia.

– Hankkeen ajoitus osui oikeastaan täysin nappiin, sillä valtionavustus vastaaville hankkeille päättyy vuonna 2015, Madekivi huomautti.


Lisätietoja: www.hsvesi.fi


Teksti ja kuvat: Sini Kantola« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi