Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion kuntotutkimukset valmistuivat


Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilma- ja kosteustekninen tutkimusraportti on valmistunut. Korjaussuunnittelu käynnistyy tulevien lisätutkimusten jälkeen.

Koulun rakenteista otetuissa näytteissä ei havaittu mikrobikasvustoa. Olosuhdemittauksissa ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden toimenpiderajat eivät ylittyneet. Mitatut hiilidioksidipitoisuudet tarkoittavat, että koulun ilmanvaihto toimii tutkituissa tiloissa hyvin.

Merkkiainetutkimukset suoritettiin tekstiililuokan välipohjaan, opetustilan 146 alapohjaan ja OPO 1 (210) ulkoseinärakenteille. Merkkiainemittauksissa todettiin yksittäisiä epätiiviitä liitoksia ja kiinnityskohtia.

Tilan 146 kotelorakenteen sisäpuolelta aistittiin mikrobiperäistä hajua ja tilan 210 kotelo on alipaineinen muuhun tilaan nähden. Muiden koteloiden ja ympäröivän tilan painesuhteet olivat lähellä tasapainoa.

Käsityöluokassa, opettajanhuoneessa ja opettajien työtilassa löytyi kosteuspoikkeamia rakenteessa. Kosteuspoikkeama-alueet ovat paikallisia eli ne eivät koske koko tiloja. Samoilta alueilta mitattiin raja-arvoja ylittäviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli ns. VOC-yhdisteitä.

Rakennuksen ilmanvaihtokoneet ovat teknisesti hyvässä kunnossa, mutta yhdestä tuloilmakoneen kammiosta löytyi aistinvaraisesti havaittuna teollisia kuitulähteitä. Kuudesta käyttötilasta otettiin 14 vuorokauden laskeumanäytteet, joista ei löydetty toimenpiderajat ylittäviä kuitumääriä. Tämä tarkoittaa, että kuidut eivät tule tuloilmakoneesta käyttötiloihin eivätkä vaikuta sisäilman laatuun. Joka tapauksessa koneet aiotaan puhdistaa ja raitisilmakammiot viemäröidä ylimääräisen kosteuden poistamiseksi. Yhden ilmanvaihtokoneen alueella suositellaan koneen muuttamista CO-perusteiseksi eli hiilidioksidipitoisuuden perusteella toimivaksi, koska henkilöiden määrä tilassa vaihtelee. Ilmanvaihdon osalta ilmavirtojen säätötyö ja painesuhteiden tasapainotus tehdään rakennusteknisten korjaustöiden yhteydessä.

Ryömintätilassa, eli kellarikerroksessa olevassa teknisessä tilassa, oli paikoitellen havaittavissa muottilaudan jäänteitä betonirakenteiden pinnoitteissa. Muuta orgaanista ainesta ryömintätilassa ei esiintynyt.

Paine-eromittaukset tehtiin kuudessa tilassa. Mittauksissa kävi ilmi, että ilmanvaihto on pääsääntöisesti päiväsaikaan ylipaineinen ja muuna aikana alipaineinen ulkoilmaan nähden. Kouluaikana liikuntasali oli myös ylipaineinen ryömintätilaan nähden eli epäpuhtaudet eivät kulkeudu ryömintätilasta liikuntasaliin käyttöaikana.

Ulkopuolisissa tarkasteluissa havaittiin puutteita sokkelirakenteen lämmöneristeissä, pellityksissä ja vesikatteen läpiviennin tiiveyksissä. Myös maanpinnan kallistuksista ja sadevesien kulkeutumisista löytyi puutteita.

Raporttien sisältö esitellään vanhemmille erikseen sovittavana ajankohtana, joka varmistuu lähipäivinä. Raportti on laaja ja tulosten esittelyssä käydään tarkemmin läpi kaikki havainnot ja tutkimustulokset.

Monitoimihallin tutkimusraportti valmistuu 4.10.2019 ja sen tuloksista tiedotetaan erikseen.

 

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus, puh. 040 335 3255, jaana.rajantaus@akaa.fi

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi