Tiedote Viialan Keskustan koulun kuntotutkimuksen loppuraportista

Tiedote Viialan Keskustan koulun kuntotutkimuksen loppuraportista

Raportissa on tuotu esiin yleiset rakennuksen ongelmat ja niiden laajuus. Ongelmakohdat tarkentuvat vielä entisestään, kun rakennus on kokonaan tyhjennetty.

Tärkeimmät asiat korjausrakentamisessa kuntoraportin perusteella ovat miten kohennetaan ilmanvaihtoa, miten uusitaan emissioita aiheuttavat lattioiden pintarakenteet ja miten menetellään peruskorjauksessa rakennukseen jääneiden vanhojen päästölähteiden osalta. Lisäkorjausten yhteydessä suoritetaan takuukorjaukset. Tutkimuksessa tulee esiin se, että rakennuksessa on edelleen ongelmia ja oppilaiden siirto väistötiloihin on ollut perusteltua.

 Virheiden synnyn pääasiallinen syy on ollut peruskorjaustyön tekemisen laajuuteen varattu toteutusaika.

 Keskustan koulun oirekysely ja terveysselvitys takasivat sen, että kuntotutkimus saatiin tehtyä nopeasti.

 Tällä hetkellä tärkein tavoite on hankkia suunnittelijoita ja rakennuttajia korjausrakentamiseen. Korjaustapojen ja korjausmäärän tarkoituksena on varmistaa se, että peruskorjauksen myötä rakennukselle suunniteltu pitkä käyttöikä toteutuu. 

 Keskustan koulu on tilaratkaisultaan toimiva ja peruskorjauksessa suoritetut laaja-alaiset toimet ovat suurilta osin asianmukaisesti toteutettu. Nyt tehtävien korjausten jälkeen sisäilmaston laatu tarkastetaan mittauksilla ennen oppilaiden palaamista kouluun.

 

Tiedote on tehty yhteistyössä kuntotutkimustyhmän edustajien RTA Raimo Lajusen DI Kari Immosen kanssa.

 Lisätietoja:

Akaan kaupungin tekninen johtaja Antti Kemi, puh. 040 335 3270, etunimi.sukunimi@akaa.fi
Akaan kaupungin va. sivistysjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 040 335 3302, etunimi.sukunimi@akaa.fi 

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi