Tiedote Akaan kaupunginhallituksen 26.9.2017 kokouksesta


Akaan kaupunginhallitus päätti 12.9.2017 kokouksessaan, että se ei jatka Algeco Oy:n kanssa Viialan koulujen väistötiloiksi hankittujen tilojen vuokraamista, vaan asiallisessa kunnossa olevien parakkien suorahankinnan valmistelu tulee aloittaa kiireellisen tarpeen perusteella. Valmistelussa ilmeni seikkoja, jotka eivät puoltaneet suorahankinnan tekemistä.

Kaupunginhallituksen 26.9.2017 kokouksessa vs. kaupunginjohtaja esitti, että kaupunginhallitus päättää, ettei väistötiloja hankinta suorahankintana, vaan ne järjestetään muihin vaihtoehtoisiin tiloihin 1.11.2017 lukien, joista sivistysjohtaja Tero Kuusisto oli aikaisemmin esitellyt suunnitelman.

Heli Piirainen esitti kannatetun muutosehdotuksen, että väistötila-asia lähetetään takaisin valmisteluun ja ennen asian ottamista takaisin esityslistalle on asiasta käytävä dialogia poliittisten ryhmien kanssa. Kaupunginhallitus päätyi äänestämään nimenhuutoäänestyksellä asian käsittelyn jatkamisen ja muutosehdotuksen välillä. Äänin 5-6 kaupunginhallituksen päätökseksi tuli Heli Piiraisen esitys.

12.9.2017 kokouksessaan kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta ja Mäntymäen vanhainkodin myymisen kilpailutus keskeytetään muuttuneiden SOTE-ratkaisujen takia eikä myyntiä tämän vuoksi toteuteta kilpailutuksen voittaneelle Esperi Care Oy:lle.

Mäntymäen tilanne otettiin kuitenkin uuteen käsittelyyn, koska Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä ja tässä tapauksessa keskeyttämispäätöksen lyhyet perustelut muodostavat riskin sanktioihin. Vs. kaupunginjohtaja esitti edellisen käsittelyn tapaan, että kaupunginhallitus päättää Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:n. Sami Rajala esitti kannatetun muutosehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää valita Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:n. Heli Piirainen teki kannatetun muutosehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää keskeyttää kilpailutuksen. Heli Piiraisen perustelut ehdotukselle luettavissa tästä linkistä:  perustelut

Äänestys kahden muutosehdotuksen välillä päättyi äänin 6-5 Heli Piiraisen muutosehdotuksen hyväksi. Toisessa äänestyksessä äänestettiin vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja Heli Piiraisen muutosehdotuksen välillä. Äänestys päättyi äänin 3-8 ja kaupunginhallituksen päätökseksi tuli Heli Piiraisen muutosehdotus, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää keskeyttää kilpailutuksen.

Kaupunginhallitus vahvisti yksimielisesti kiinteistöpäällikön virkavaalin. Henri Salonen aloittaa kiinteistöpäällikön virassa 2.10.2017

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi