Tiedote kaupungin sisäilman ohjausryhmän kokouksesta

Akaan kaupungin sisäilmaan ohjausryhmä kokoontui 22.5.2019. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu päättää kaupungin sisäilmaohjeen päivitystarpeesta ja kehittää toimintatapoja kentältä tulevan palautteen ja alan yleisen kehityksen mukaan. Sisäilman ohjausryhmä seuraa sisäilma-alan kehitystä liittyen toimintaohjeisiin, tutkimuksiin ja alan uusiin innovaatioihin. Kukin ohjausryhmän jäsen seuraa oman alansa sisäilmakehitystä ja tuo siitä tietoa ohjausryhmälle.

Kokouksessa käytiin läpi kaupungin sisäilmakohteiden tilannetta. Koulujen ja päiväkotien kuntotutkimuksia on tehty aiemmin päätetyn priorisointijärjestyksen mukaisesti. Kuntotutkimusten toimenpide-ehdotusten mukaisten korjausten toteuttamiseen on valittu kilpailutuksen kautta puitesopimuskumppanit. Kesän 2019 aikana korjauksia ja/tai ilmanvaihdon toimenpiteitä tehdään Pappilan koululla, Arvo Ylpön koululla, Nahkialan koululla ja Nahkalinnan päiväkodilla.
Toijalan yhteiskoululla ja Monitoimihallilla tehdään sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset.

Korjausten onnistumista tullaan jatkossa seuramaan sisäilmaseurannan avulla. Tiloihin asennetaan jatkuvatoimisia mittareita, jotka mittaavat reaaliaikaisesti lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, VOC-pitoisuuksia sekä paine-eroja.

Seuraava ohjausryhmän kokous on 15.1.2020.

Lisätietoja:

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaukselle (jaana.rajantaus@akaa.fi, puh. 040 3353255), joka tuo kysymykset sisäilman ohjausryhmän käsiteltäväksi.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi