Tekninen lautakunta esittää Viialaan uutta yhtenäiskoulua

Akaan tekninen lautakunta päätti 22.5.2019 pidetyssä kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu.

Uuteen yhtenäiskouluun sijoittuisivat kaikki Viialan taajaman 750 oppilasta esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Lisäksi lautakunta esittää, että uudesta koulusta käynnistetään hankesuunnittelu sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä. Yhtenäiskoulu tulisi nykyisen Hirvialhon koulurakennuksen paikalle. Vanha rakennus on tarkoitus purkaa. Teknisen lautakunnan päätös tulee sivistyslautakunnan 16.5.2019 tekemää päätöstä.

 

Huolellinen suunnittelu tärkeää

Teknisen johtajan Jaana Kootan mukaan hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tavoitteet määritetään tarkasti. Hankesuunnittelussa selvitetään ja määritellään uuden koulun toteutuksessa painotettavia ominaisuuksia ja vaatimuksia. Näitä ovat esim. Terve talo-kriteerien noudattaminen, puu- / hirsirakentamisen mahdollisuudet, ekologisuus, energiatehokkuus, alhainen hiilijalanjälki tai Joutsenmerkin vaatimukset ja tuotantotekniikka.

Lisäksi suunnittelussa halutaan määrittää laajasti eri käyttäjäryhmät toteutussuunnitelmien perustaksi.

Kaupunginhallitus käsittelee kouluasiaa 4. kesäkuuta, ja valtuusto 19. kesäkuuta.

 

Lisätietoja:

Akaan kaupungin tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517 tai jaana.koota@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi