Talousarvio 2015


Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esitti 2. joulukuuta kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarvioesityksen. Tänä vuonna lähes kolme ja puoli miljoonaa euroa alijäämäiseksi painunutta kaupungin taloutta tasapainotetaan jatkossa erilaisilla toimenpiteillä, joihin sisältyy kustannussäästöjen etsimistä, tulojen lisäämistä, rakenteellisten muutosten tekemistä ja henkilöstöön kohdistuvia säästöjä.

Esityksen mukaan vuonna 2015 laaditaan uusi talouden tasapainottamisohjelma, jonka avulla talouden kehityssuunta pyritään kääntämään ja toiminta sopeutettua käytössä oleviin tuloihin. Lisäksi painotuksena on prosessien kehittäminen kaikilla toimialoilla.

Ensi vuoden tuloveroprosentti nousee nykyisestä 21 prosentista 21,25 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ensi vuonna nykytasollaan.

Merkittäviä organisaatiomuutoksia ovat Akaan opiston yhdistyminen Valkeakoski-opistoon, sekä ympäristöhuollon ja eläinlääkintähuollon siirtyminen Valkeakosken kaupungin sijaan laajempaan, Tampereen isäntäkuntana vetämään yhteistoiminta-alueeseen vuoden alussa. Lasten päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen elokuun alusta lähtien.

Valtion kuntiin kohdistamat valtionosuusleikkaukset vaikuttavat osaltaan heikentävästi myös Akaan talouden tilanteeseen. Säästöjä haetaan kaikilta toimialoilta. Opetustoimessa 1-6 luokkien tämänhetkistä viikkotuntimäärää vähennetään joidenkin aineiden osalta valtakunnallisen minimituntimäärän tasolle. Päivähoidossa vuorohoitotarjontaa supistetaan.

Tuloja pyritään hankkimaan kaupungille esimerkiksi tonttimyynnillä.


Investointeja yli 6 miljoonalla eurolla


Ensi vuoden investointeja ovat esityksen mukaan muun muassa Viialan Keskustan koulun peruskorjaus, jolle on budjetoitu 3 665 200 euroa. Lisäksi isompia investointikohteita ovat kehitysvammaisten asuntola Savolakoti (1 485 000 euroa) ja Elematicin teollisuushalli (500 000 euroa). Lisäksi rahaa ohjataan muun muassa liikenne- ja kunnallistekniikkakohteisiin sekä Toijalan urheilukentän juoksukentän pinnoitteeseen.

Uusi sote-laki tulee voimaan vuonna 2015. Terveydenhuollon lainsäädännön ja rahoitusrakenteen muutokset vaikuttavat palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen uusimuotoisen toiminnan käynnistyessä 1.1.2017. Samalla uuden terveysasemarakenteen suunnittelu etenee.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 17. joulukuuta.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi