Sijainti ja liikenneyhteydet Akaan vahvuuksia imagokyselyssä

 

Kaupunkia kuvataan luonnonläheiseksi ja hiljaiseksi


Kaupunkilaisten mukaan Akaan vetovoimatekijöitä ovat sijainti, hyvät liikenneyhteydet, edullinen tai kohtuullinen hintataso sekä luonnonläheisyys.

Vastaukset käyvät ilmi Akaan kaupungin järjestämästä sähköisestä kyselystä, jossa selvitettiin Akaan imagoon, mielikuviin ja vetovoimatekijöihin liittyviä asioita. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä kaupungissa oleviin palveluihin, vapaa-ajan mahdollisuuksiin sekä Akaaseen asuinympäristönä.

Kysely oli avoinna kaupungin nettisivuilla 12.–25.10.2015 välisen ajan. Vastauksensa jätti määräaikaan mennessä yhteensä 318 henkilöä.

 

Rautatie ja hunaja myönteisen mielikuvan luojia


Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 Akaata asuinympäristönä ja kaupungissa olevia palveluita, parhaimman arvosanan saivat sijainti (4,15), asuinympäristö yleisesti (3,52), liikenneyhteydet kaupungin ulkopuolelle (3,46) ja lasten kasvuympäristö (3,41). Heikoimmiksi arvioitiin liikenneyhteydet kaupungin sisällä (2,07), kaupungin asioiden hoito (2,13) ja julkiset palvelut (2,68). Yleisarvosanaksi Akaa sai vastaajilta 3,04.

Akaan tunnettuuteen tai imagoon eniten myönteisesti vaikuttaneina asioina vastaajat pitivät rautatietä, hunajaa ja kaupunkimehiläisiä, julkisuudesta tuttuja akaalaisia henkilöitä sekä kulttuuritapahtumia.

 

Säästöt puhuttivat


Kysyttäessä Akaata parhaiten kuvaavia sanoja eniten valintoja saivat hiljainen, paikalleen jämähtänyt, luonnonläheinen, maalaismainen ja sisäänpäin kääntynyt.

Vastaajat saivat jättää myös vapaamuotoisia ajatuksia sekä mielipiteitä Akaasta. Kehittämismielessä vastauksissa korostuivat kaupungin yleinen ilme ja siisteys sekä yhtenäinen Akaa –ajattelun puute. Kaupungin säästöjen kohdistuminen kouluihin ja terveydenhuoltoon sekä palveluiden saatavuus olivat monen huolena. Lisäksi tuotiin esille, että Akaan hyvää sijaintia voisi hyödyntää paremmin.

- Palautetta tuli runsaasti ja se oli todella monipuolista. Kiitämme kaikkia osallistujia ajasta ja vaivannäöstä. Koska kyseessä oli nimenomaan mielikuvia ja imagoa koskeva kysely, tulemme hyödyntämään palautetta kaupungin markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa. Lisäksi kaupungille suunnattu suora palaute käsitellään johtoryhmässä ja välitetään kaupungin yksiköihin sekä vastuuhenkilöille, jotta niitä voidaan käydä läpi ja poimia kehittämisideoita suoraan käytäntöön, kertoo Akaan kaupungin viestintä- ja markkinointisihteeri Sini Kantola.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin 100 euron lahjakortti akaalaiseen liikkeeseen. Lahjakortin voitti Pentti Kulla Akaasta.

 

Lisätietoja:

Akaan kaupungin viestintä- ja markkinointisihteeri Sini Kantola
puh. 040 335 3205 / sini.kantola(at)akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi