Sähköinen potilastietojen arkisto otetaan käyttöön kesällä

Sähköinen potilastietojen arkisto otetaan käyttöön kesällä


Potilastiedon arkisto eli eArkisto on uusi palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja tietoturvallisesti. Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön koko Suomessa vähitellen. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Tämänhetkisen arvion mukaan sähköinen potilastietojen arkisto otetaan Akaassa käyttöön kesäkuussa 2014. Täysi-ikäiset henkilöt pääsevät jatkossa verkon kautta katsomaan eArkistossa olevia, hänestä kirjattuja potilastietoja.


Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Arkisto mahdollistaa sen, että hoidossa voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä. Uusi palvelu mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä. Tietojen laajennettu käytettävyys tukee potilaiden uutta mahdollisuutta valita oma hoitoyksikkönsä. Arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon yksiköissä, jotka tarvitsevat niitä potilaan hoidossa.

Potilas saa itse vaikuttaa siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan suostumusta. Arkisto tarjoaa potilaille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Lue lisää tästä

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi