Sähköinen potilastietojen arkisto käyttöön Akaassa

Sähköinen potilastietojen arkisto käyttöön AkaassaAkaan terveydenhuollossa on otettu käyttöön uusi potilastiedon arkisto eli eArkisto. Sähköinen potilastiedon arkisto tulee vähitellen jokaiseen terveydenhuollon yksikköön ympäri maan.

Arkisto mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä. Näin hoidossa voidaan hyödyntää potilaan aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä. Katkeamaton tiedonkulku eri yksiköiden välillä palvelee asiakkaan etua esimerkiksi hätätilanteessa.


Tietojen luovuttamiseen tarvitaan asiakkaan suostumus

Tietojen luovuttaminen muihin toimintayksiköihin tapahtuu ainoastaan asiakkaan luvalla. Halutessaan asiakas voi rajata tietojen luovuttamista tiettyihin yksiköihin tai jopa kokonaan. Suostumuksen tietojen luovuttamiseen voi antaa joko Omakanta-nettipalvelun kautta tai terveydenhuollon toimipisteessä asioinnin yhteydessä.

Sähköiseen potilastiedon arkistoon kuuluva Omakanta on palvelu, jossa täysi-ikäiset henkilöt pääsevät jatkossa katsomaan hänestä kirjattuja potilas- ja reseptitietoja verkon kautta.

– Jos asiakas haluaa nopeuttaa käyntiä terveyskeskuksessa, suosittelemme täyttämään suostumustiedot ja kuittaamaan informaation saaduksi Omakannan nettisivuilla. Jo nyt Omakanta-palvelun kautta voi helposti tulostaa sähköiset reseptitietonsa ja asiakas voi jatkossa tarkistaa muun muassa lääkärin vastaanotolla keskustellut asiat ja laboratoriotuloksensa, sanoo eArkiston Akaan projektipäällikkö Terttu Päivärinta.

Omakanta-palveluun kirjautuminen onnistuu helposti kotikoneelta osoitteessa www.omakanta.fi. Kirjautuminen tapahtuu pankkitunnusten avulla. Omakannan käyttöön liittyviä ohjeita ja opastusta löytyy Omakannan nettisivuilta sekä Akaan kaupungin sivuilta osoitteesta www.akaa.fi.


Tietoturvallinen järjestelmä


Sähköisen eArkiston tietosuojasta vastaa Kela. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät arkistoa potilastietojärjestelmien kautta tunnistautumalla palveluihin yksilöidyillä terveydenhuollon ammattikorteilla. Tiedonsiirto terveydenhuollon ja eArkiston välillä tapahtuu salattuna. Kaikesta potilastietojen käytöstä kirjataan lokitiedot, jotka mahdollistavat jälkivalvonnan.

 

Lisätietoja:

eArkiston Akaan projektipäällikkö Terttu Päivärinta, puh. 040 335 2000
Avosairaanhoidon osastonhoitaja Sirpa Hämäläinen, puh. 040 335 2600
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi