Reseptien uusimispyynnöt sähköiseksi terveydenhuollossa

Reseptien uusimispyynnöt sähköiseksi terveydenhuollossaAkaan terveydenhuollon asiakkaat voivat jatkossa uusia reseptinsä sähköisesti. Reseptin uusimispyyntö lähetetään Omakanta-palvelusta, joka on terveydenhuollon sähköinen asiointipalvelu.

Reseptin uusiminen onnistuu Omakanta-palvelun Sähköiset reseptit – sivulta, josta löytyy linkki ”Reseptien uusiminen”.

Omakanta ehdottaa uusimispyynnön vastaanottajaksi sitä terveydenhuollon yksikköä, joka on määrännyt reseptin. Jos kyseinen yksikkö ei ota uudistamispyyntöjä vastaan, Omakanta tarkistaa, ottaako jokin muu kansalaiselle reseptin määrännyt yksikkö uudistamispyyntöjä vastaan ja ehdottaa potilaalle tätä yksikköä. Yksikköä haetaan niiden reseptien joukosta, jotka kansalainen on valinnut uusittavaksi.

Jos Omakanta ei ehdota uusimispyynnön vastaanottajaa, kansalainen voi valita itse yksikön, jonne uudistamispyyntö lähetetään. Pyyntö tulee lähettää kuitenkin siihen yksikköön, joka vastaa hoidosta.

Reseptin uusimispyynnön voi lähettää resepteistä, joista on jo ostettu lääkettä ja joiden kirjoittamisesta on kulunut alle 16 kuukautta.

Omakanta-palvelussa voi valita, ketkä saavat katsoa reseptitietoja. Kansalainen voi kieltää, että muut kuin reseptin määrännyt lääkäri eivät näe tietoja. Tällöin myöskään apteekki ei näe tietoja.

– Kehotamme harkitsemaan tarkkaan tietojen luovutuskieltoa, sillä joillakin lääkkeillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia ja lääkkeen noutaminen apteekista vaikeutuu.  Kieltoa tehdessä voi sallia tietojen näyttämisen hätätilanteessa. Tietojen luovutuskiellon voi myös milloin tahansa perua Omakannan kautta, sanoo sähköisen eArkiston Akaan projektipäällikkö, tietosuojavastaava Terttu Päivärinta.

 

Omakanta näyttää omat terveystiedot


Omakanta-sivustolla täysi-ikäiset pääsevät näkemään omat sähköiset reseptinsä ja terveystietonsa. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Palvelusta voi tulostaa myös yhteenvedon omista sähköisistä resepteistä. Marraskuusta 2015 alkaen myös reseptien uusimispyynnöt on mahdollista lähettää Omakannan kautta.

Henkilökohtaisia terveystietoja voi tarkastella palvelun kautta, kun henkilölle on kirjoitettu sähköinen resepti tai tietoja on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Palvelussa voi antaa suostumuksen siihen, että tarvittavat potilastiedot ovat asiakasta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä.

Omakanta on osa Kansallista terveysarkistoa (Kanta), joka on käytössä koko Suomessa ja myös Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella. Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela.

http://www.kanta.fi/   


Lisätietoja:

eArkiston Akaan projektipäällikkö Terttu Päivärinta, puh. 040 335 2000
Avosairaanhoidon osastonhoitaja Sirpa Hämäläinen, puh. 040 335 2600

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)akaa.fi

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi