Osaava henkilöstö ja palveluihin pääsyn nopeus tärkeitä sote-palveluissa

 

Akaalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeintä ovat osaava henkilöstö, nopea palveluihin pääsy ja asian hoidetuksi tuleminen. Myös palveluiden saatavuus, läheinen sijainti ja asiakkaan tarpeiden huomiointi ovat merkittäviä asioita. Vastaukset käyvät ilmi Akaan kaupungin perusturvatoimen kyselystä, jossa selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä sekä uudesta hyvinvointikeskuksesta.

Tulevalta hyvinvointikeskukselta toivotaan muun muassa riittävästi henkilökuntaa, osaavaa henkilökuntaa, palveluiden helppoutta, saatavuutta ja toimivuutta, laatua ja joustavuutta sekä palveluiden saatavuutta keskitetysti.

Kuntalaiset toivovat, että uuden hyvinvointikeskuksen ulkopuolella olisi edelleen saatavilla muun muassa laboratoriopalveluita, koululaisten hammashoitoa, erilaisia vanhusten palveluita ja neuvolapalveluita.

Kysyttäessä muista hyvinvointikeskukseen toivotuista palveluista esiin nousivat muun muassa apteekki, fysioterapia, kahvila, Kelan toimipiste, kuntosali, mielenterveystoimisto ja nuorisotila. Myös tietopalvelut ja omahoitoa tukevat palvelut sekä sähköinen terveystarkastus olivat toivelistalla.


Kaksi kolmesta saapuu omalla autolla


Kyselyssä selvitettiin kuntalaisten nykyistä asiointitiheyttä terveyspalveluissa. Vastanneista 56 prosenttia kertoi käyttävänsä terveysaseman, hammashuollon tai neuvolan palveluita vähintään kerran vuodessa. Vastaajista 19 prosenttia käytti palveluita vähintään kerran kuukaudessa ja 19 prosenttia harvemmin kuin kerran vuodessa. Kolme prosenttia ilmoitti, ettei käytä palveluita lainkaan. Vähintään kerran viikossa palveluita käytti kaksi prosenttia vastaajista.

Yli puolet vastaajista, 55 prosenttia, kertoo käyttävänsä laboratorion palveluita vähintään kerran vuodessa.  Harvemmin kuin vähintään kerran vuodessa käytti joka kolmas. Vähintään kerran kuukaudessa laboratorion palveluita käytti 7 prosenttia.

Kun vastaajilta kysyttiin miten he saapuvat nykyiseen terveydenhuollon toimipisteeseen, 66 prosenttia kertoi käyttävänsä omaa autoa. Kävellen liikkui 22 prosenttia, pyöräillen 6 prosenttia ja taksilla 3 prosenttia. Uuteen hyvinvointikeskukseen 63 prosenttia saapuisi omalla autolla, 29 prosenttia kävellen ja 8 prosenttia taksilla.

 

Sähköinen asiointi kiinnostaa


Kuntalaiset ovat kiinnostuneita sähköisten terveyspalveluiden käytöstä. Esimerkiksi sähköinen ajanvaraus, lomakkeet, etävastaanotto ja tietopalvelut sekä omahoitoa tukevat palvelut kiinnostavat käyttäjiä. Myös chat-palvelua ja sähköistä terveystarkastusta pidettiin mahdollisina asioinnin kanavina.

Kyselyyn vastasi 287 henkilöä, joista naisia oli 203 ja miehiä 84. Noin 80 prosenttia vastaajista ilmoitti iäkseen 25-64 –vuotta, 9 prosenttia oli 65–74 -vuotiaita. Vastaajista 62 prosenttia oli Toijalasta, 28 prosenttia Viialasta ja 10 prosenttia Kylmäkoskelta.

Kuntalaiskysely oli avoinna 18.1.–28.2.2017. Vastaaminen tapahtui sähköisellä lomakkeella, joka oli näkyvissä kaupungin verkkosivuilla ja some-kanavissa. Paperinen kyselylomake oli mahdollista täyttää Toijalan Seniorituvalla. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin paikallisia tuotepalkintoja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.


Lisätietoja antaa:

ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270, elina.anttila(at)akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi