Näkymä 2020 tavoittelee yhteisöllisyyttä ja näkyvyyttä

Taidetapahtuma Näkymän 2020 tavoitteena on lähikulttuurin esiin nostaminen ja sen vahvistaminen. Moni/mediataiteilija Markus Renvallin kuratoima taidetapahtuma antaa mahdollisuuden luoda uudenlaista kulttuuria Akaassa. Teoksia haetaan avoimella haulla, jossa etusijalla ovat lähialueen tekijät. Tämän vuoden teemana on Näkymä näkyväksi.
 

Vuoden 2020 Näkymä koostuu useista erillisistä ja erilaisista taide-elämyksistä, jotka toteutuvat vuorovaikutuksessa taiteilijoiden ja yleisön kanssa. Näkymään haetaan teoksia, jotka ovat luonteeltaan yhteisöllisiä, työpajamuotoisia tai muuten tuottavat ja koskettavat kulttuurin uusia muotoja.

Kuraattori Markus Renvallin toiminnan taustalla on yhteisöllisyyttä, avoimuutta, mediakriittisyyttä ja leikkiä korostava filosofia. Hän näkee, että taidekonseptit, joissa yhteisön jäsenet ovat itse mukana sisällöntuotannossa, tukee ihmisen ajattelua ja synnyttää jotain uutta. Kokemus tukee ajattelua ja ajattelu antaa sisältöä elämään.

Avoin teoshaku käynnissä

Näkymä näkyväksi 2020 -taidetapahtuma hakee minkä tahansa alan taiteilijoita, jotka tuottavat yhteisöllisyyttä tukevia taideprojekteja ja teoksia tekemään Näkymästä innostavan ja raikkaan taidetapahtuman. Näyttelyyn etsitään teoksia, jotka ovat luonteeltaan yhteisöllisiä, työpajamuotoisia tai muuten tuottavat ja koskettavat kulttuurin uusia muotoja joita nyt on vähemmän esillä.

Esitettävä teos voi olla sekä objekti että prosessi. Teosten esittelypaikkana toimivat Nahkialanjärven ympäristö tai Kulttuuritalo Laaksola heinä-elokuun aikana.

Tavoitteena on koota paikallista kulttuuria tukeva monipuolinen kokonaisuus. Kuratoinnissa otetaan huomioon teoksen toteutuksen vaikuttavuus ja vuorovaikutuksellisuus. Etusijalla ovat lähialueen taiteilijat ja kulttuurin tuottajat.

Hakemukset tulee lähettää 31.5.2020 mennessä osoitteeseen nakyma@akaa.fi .

Lisätietoja avoimesta teoshausta löytyy osoitteesta www.akaa.fi/nakyma sekä on saatavilla sähköpostitse nakyma@akaa.fi .

Renvall ennestään tuttu Akaassa

Kuraattori Markus Renvall kuvailee itseään moni/mediataiteilijaksi. Renvall tekee ääntä, kuvaa, videopohjaisia teoksia, luo uusia konsepteja ja formaatteja, ympäristöteoksia, kuratoi ja tuottaa.

Teoksia hän on tuottanut eri maihin ja erilaisiin tilanteisiin, nykytanssista tavanomaisiin näyttely-kokonaisuuksiin. Toimintamalli ja filosofia on luoda sekä yksittäisiä teoksia että suuria kokonaisuuksia, joissa katsojalla on mahdollisuus olla mukana. 

Omien teosten ohella näyttelykokonaisuuksiin on kuulunut muiden taiteilijoiden teosten tuottamista sekä yhteistyönä syntyviä kokonaisuuksia Suomessa ja ulkomailla.

Renvall vieraili Näkymässä taiteilijana vuonna 2014, jolloin hän toi tapahtumaan osallistavan tanssiteoksen. Renvall asuu ja työskentelee Kirkkonummelta käsin.
 

Näkymä elävöittää Akaan kesää

Näkymä on Akaassa jo vuodesta 2002 lähtien järjestetty monitaiteellinen kesätapahtuma, joka on tuonut erilaista taidetta Akaan puistoalueille ja keskustoihin. Tapahtuma on paikallisesti tärkeä ja arvostettu. Se on tullut tunnetuksi korkeatasoisista kuraattoreistaan ja tuottajistaan, jotka ovat tuoneet tapahtumaan uuden lähestymis- ja toteutustavan vuosi vuodelta.

Tänä vuonna teemana on nostaa Näkymän näkyvyyttä yhteisöllisillä tempauksilla ja osallistavilla teoksilla.

Tuotantoon on haettu apurahaa useilta tahoilta mutta mukaan kaivataan erityisesti paikallista tukea. Tapahtuman rakenne tulee muotoutumaan yhteistyökumppaneiden ja paikallisen innostuksen mukaan.

Tapahtuman taustaorganisaationa toimii TaideAkaa ry. Päärahoittaja on Akaan kaupunki.

Näkymän avajaisia vietetään 4.7.2020 klo 18.00 alkaen Kulttuuritalo Laaksolassa, Ryödintie 2, Akaa. Näyttely on avoinna 31.8.2020 saakka.


Lisätietoja:

Kuraattori Markus Renvall, puh. 050 570 6395

akaa.fi/nakyma

 

Moni/mediataiteilija Markus Renvall saapuu Akaaseen kuratoimaan ensimmäisen Näkymä-näyttelynsä.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi