Monitoimihallin lisätutkimusten tulokset

Monitoimihallin kuntoon liittyvien lisätutkimusten raportti on valmistunut. Käytössä olevissa luokkahuoneissa ja alakerran käytävässä tehtiin tarkentavia tutkimuksia, jotka toteutti  WSP Finland Akaan valtuustoinfossa sovitun mukaisesti. Tutkimuksissa ei löytynyt asumisterveysasetuksen raja-arvojen ylittäviä VOC-pitoisuuksia.

Ilmanäytteet otettiin 17.10.2019 Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen 8/2016 mukaisesti.

Saatujen tulosten mukaan luokkahuoneiden näytteiden tulos on tavanomainen. Alakerran käytävältä otetun näytteen tulos on asumisterveysasetuksen toimenpiderajan alittava ja Työterveyslaitoksen toimistotilan viitearvojen osalta hieman koholla. Käytävätila ei ole toimistotilaa, eikä siten jatkuvassa käytössä. Tulosta ei voida sellaisenaan verrata toimistotiloille annettuun viitearvoon.

Hieman normaalista poikkeava löydös on 2-etyyli-1-heksanoli, jota tyypillisesti voi muodostua muovimaton kiinnitysliiman ja betonissa olevan kosteuden kemiallisena reaktiona. 

Raportin mukaan suositellut toimenpiteet ovat muovimattojen vaihto 1. kerroksen tiloissa. Toimenpide edellyttää erillisen korjaussuunnitelman laatimista ja olisi toteutettavissa ensi kesänä, jolloin haitta käyttäjille olisi vähäisin.

Raportti on nähtävillä Toijalan yhteiskoulun sivuilla.


Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus, 040 335 3255, jaana.rajantaus@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi