Monitoimihallin kuntotutkimuksen tulokset

Toijalan Monitoimihallin sisäilma- ja kosteustekninen tutkimusraportti on valmistunut. Korjaussuunnittelu käynnistyy suositeltujen lisätutkimusten jälkeen.

Monitoimihallin rakenteista otetuissa näytteissä ei havaittu mikrobikasvustoa. Olosuhdemittaus tehtiin kolmeen eri luokkahuoneeseen. Näissä ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus pysyivät yleisesti toimenpiderajojen sisäpuolella. Hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyi yhtenä päivänä noin puolen tunnin ajan luokassa 1. Useana päivänä kaikissa luokissa ilman hiilidioksidipitoisuus ylitti 1000 ppm, jolloin ilma aistitaan tunkkaisena.

Paine-eromittaukset tehtiin liikuntasalissa sekä luokissa 1,2 ja 3. Mittauksissa kävi ilmi, että liikuntasali oli pääsääntöisesti alipaineinen, luokat 1 ja 2 lähellä tasapainoa mitattaessa paine-eroa ulkorakenteen yli. Luokkatila 3 on pääsääntöisesti lievästi ylipaineinen parketin alapuoleiseen eristetilaan nähden.

Merkkiainetutkimukset suoritettiin kolmessa luokkatilassa. Selkeitä vuotokohtia oli alapohjan ja seinärakenteiden liitoskohdissa luokassa 4. Luokassa 1 ja 2 oli yksittäisiä vuotokohtia rakenneliittymissä.

Kosteuspoikkeamaa havaittiin 1. kerroksen käytävässä, pukuhuone- ja varastotiloissa sekä liikuntasalin varastotiloissa ja 2. kerroksen wc- ja pukuhuonetiloissa. Pintakosteudenilmaisimella mitatut arvot olivat yli 80 RH %. Rakentamisaikana ennen pinnoitustöitä vaatimuksena on alle 75 RH %. Porareikämittauksissa havaittiin kosteuspoikkeamaa eri rakennesyvyyksissä 1. kerroksessa. Kosteuspoikkeamaa havaittiin myös rakenteissa missä eristekerros on paksumpi. On mahdollista, että paksummasta eristeestä huolimatta kosteus nousee maanpinnasta rakenteita pitkin muovimaton alapintaan ja aiheuttaa kemiallisen reaktion. Samoilta alueilta mitattiin raja-arvoja ylittäviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli ns. VOC-yhdisteitä.

Ulkopuolisissa tarkasteluissa havaittiin mm. puutteita julkisivurakenteiden vesitiiveyksissä ja korjaamistarvetta maanpinnan kallistuksissa. Vesikatolle tulee tehdä erillinen kuntotutkimus havaittujen puutteiden vuoksi. 

Yleistä ilmanvaihtoa palvelee tulo- ja poistoilmakone, jonka uusiminen tai peruskorjaaminen suositellaan tehtäväksi noin viiden vuoden kuluessa. Koneen keskimääräinen tekninen käyttöikä on päättynyt ja sen kunto on enintään tyydyttävä. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen yhteydessä on suositeltavaa päivittää tulo- ja poistoilmavirrat nykyisten määräysten mukaiseksi. Ilmanjaollisesti heikolla tasolla olevia tiloja ovat mm. luokkahuoneet, kuntosali, aulatila ja osittain liikuntasali. Ilmanjakoa pitää parantaa siten, että ilmaa virtaa koko tiloihin.

Altistumisolosuhteiden arvioinnissa Monitoimihallin haitallinen altistumisolosuhde luokiteltiin mahdolliseksi. Tämä on toiseksi lievin arvo neliportaisella arviointiasteikolla.

Raportin sisältö esitellään huoltajille ja henkilökunnalle Toijalan yhteiskoululla 9.10.2019.

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus, 040 335 3255, jaana.rajantaus@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi