Lapset viihtyvät Akaan päivähoidossaAkaan päivähoitoa käyttävät vanhemmat ovat erittäin tyytyväisiä päivähoidon kokonaisuuteen. Erityisen tyytyväisiä vanhemmat ovat päivähoitopaikan ilmapiiriin ja saatuun päivähoitopaikkaan. Tiedot perustuvat Akaan kaupungin päivähoidossa helmikuussa 2015 toteutettuun asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Kyselyyn vastanneista 93 prosenttia on sitä mieltä, että lapset ovat innostuneita ja tyytyväisiä elämäänsä päiväkodissa. Päiväkodin ilmapiirin hyväksi arvioi 90 prosenttia vanhemmista. Saatuun päivähoitopaikkaan on niin ikään tyytyväisiä kaikkiaan 90 prosenttia vanhemmista.

Perhepäivähoidossa ilmapiirin hyväksi arvioi 94 prosenttia vastanneista ja kiitosta saa erityisesti leikin toteutuminen perhepäivähoidon arjessa.

Asiakaskyselyyn vastanneet vanhemmat kuitenkin toivovat, että huomiota kiinnitettäisiin vielä enemmän tiedonkulkuun lasta ja kasvatustoimintaa koskevissa asioissa ja että henkilökunta kertoisi enemmän lapsen päivästä.

Päiväkotihoitoa käyttäviä vastaajia oli 206 ja perhepäivähoidon vastaajia 34. Vanhempien mielipiteitä ja tyytyväisyyttä saatuun päivähoitoon selvitettiin 32 kysymyksellä, jotka koskivat päivähoidon prosesseja, lapsen opinpolkua ja kiinnostuksen kohteita sekä kasvatuskumppanuutta. Lisäksi oli mahdollisuus vapaan palautteen jättämiseen. Kysymykset pohjautuivat aikaisempien vuosien asiakastyytyväisyyskyselyihin.


Tenava-Toivolle hyvät pisteet

Yksityisessä päiväkoti Tenava-Toivossa toteutettiin oma, Suomen Tenava päiväkodit Oy:n tekemä asiakastyytyväisyyskysely. Vastaajia oli 20. Parhaimmat arvosanat saivat lapsen näkökulman huomioiminen, hoidon aloituksen kokonaisuus ja tiedottaminen sekä yhteistyö. Kokonaisarvosana 4,00 osoittaa ostopalvelun käyttäjän tyytyväisyyttä.

Perheille on lähetetty kyselystä tiedoksi kysymyskohtainen yhteenveto. Jatkossa Akaan päivähoidossa tullaan yhdenmukaistamaan kaupungin sekä yksityisen päiväkodin asiakastyytyväisyyskyselyjä tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi.


Lisätietoja:

Akaan päivähoidon johtaja Anneli Säteri, puh. 040 335 3511, anneli.sateri(at)akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi