Kylmäkosken Kirkonkylän koulun rakennetutkimukset valmistuivat

Kylmäkosken Kirkonkylän koulun rakennetutkimukset valmistuivat


Kylmäkosken Kirkonkylän koulun sisäilmailmaongelmien syiden selvittämiseksi Akaan kaupunki tilasi maaliskuussa rakennetutkimuksen Hämeen Rakennustutkimus Oy:lta. Valmistuneessa tutkimusraportissa todetaan, että rakennuksen kellarikerroksessa on mikrobivaurioita alapohjan tojalevyeristeissä sekä maata vasten olevien seinien lasivillaeristeissä. Mikrobiepäpuhtaudet ovat mahdollisesti päässeet kulkeutumaan rakenteiden epätiiveyskohtien kautta ylempiin kerroksiin.

Ylemmissä kerroksissa ei todettu merkittäviä mikrobivaurioita.  On mahdollista, että ikkunarakenteiden epätiiviyskohtien kautta kulkeutuu mikrobiepäpuhtauksia sisätiloihin. Yläpohjan eristeissä on aistinvaraisesti havaittuna mikrobivaurioita. Niiden merkitys sisäilmaan on todennäköisesti vähäinen ylimmän kerroksen ollessa ylipaineinen. Tutkimusraportin mukaan luokkatiloissa, toimistotiloissa ja ruokalassa on havaittavissa hajua, joka viittaa materiaaliemissioihin, eli materiaalin pinnasta tapahtuvaan kemiallisten yhdisteiden haihtumiseen. Materiaaliemissioita voivat aiheuttaa tiloissa olevat lattian päällysteet.

Korjaustoimenpiteet alkavat välittömästi

Hämeen Rakennustutkimus Oy:n raportissa esitellään joukko jatkotoimenpide-ehdotuksia, jotka kaupunki aikoo toteuttaa esityksen mukaisesti. Kellarin lattia avataan veistoluokan alueelta ja laatan alapuolinen tojalevyeriste poistetaan. Eriste korvataan esimerkiksi styroxilla ja pintalaatta valetaan uudelleen ns. nopeasti pinnoitettavalla betonilla. Rakenteiden kosteuden syy selvitetään avaamalla lattiarakenteita kosteaksi todetuilta alueilta kellarikerroksessa. Maaperän kosteuden vähentämiseksi salaojat sekä sadevesijärjestelyt uusitaan ja sokkelia vasten asennetaan perusmuurilevyt.

Kellarin ja ensimmäisen kerroksen välipohjasta poistetaan mikrobivaurioituneet eristeet ja samalla tarkastetaan, ettei välipohjassa kulkevissa putkissa ole vuotoja. Eristeiden poisto ja pintojen puhdistus onnistuu parhaiten, jos alalaatta poistetaan kokonaan. Ilmanvaihdon uusimistyötä jatketaan, jonka jälkeen tarkastetaan tilojen painesuhteet ulkoilmaan nähden. Mikäli materiaaliemissioita todetaan, lattiapinnoitteet poistetaan. Pinnoitteiden uusimisen yhteydessä myös välipohjien tiivistäminen pystytään tekemään kattavasti.

Akaan kaupungin vs. teknisen johtajan Pentti Viholan mukaan tavoitteena on, että Kirkonkylän koulu olisi käytössä korjaustoimenpiteiden jälkeen elokuussa 2013, kun uusi lukuvuosi alkaa.

Sivistysjohtaja Heikki Tuokko ja tekninen johtaja Jukka Suominen päättivät sulkea Kylmäkosken Kirkonkylän koulun sisäilmaongelmien vuoksi maaliskuun lopussa. Pääsiäisen jälkeen koulunkäynti aloitettiin väistötiloissa Aseman koululla ja Sontulan koululla. Kirkonkylän koululla on 106 oppilasta.

Lisätietoja:

Akaan kaupungin sivistysjohtaja Heikki Tuokko, puh. 040 335 3377
Akaan kaupungin vs. tekninen johtaja Pentti Vihola, puh. 040 335 4608

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi