Kuulutus Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen yhteismenettelystä (Osayleiskaava ja YVA-menettely)

3.6.2019

Akaan kaupunki kuuluttaa Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja YVA-menettelyn vireilletulosta ja asettaa nähtäville asiakirjan, jossa on kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-menettelyn arviointisuunnitelma. Asiakirjan nähtäville asettamisesta kuulutetaan hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella Akaassa, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Lempäälässä, Vesilahdella, Tammelassa, Hattulassa, Forssassa ja Urjalassa.
 

Hanke ja sijainti

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 km2. Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW.  Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä maakaapelilla noin 8 km luoteessa sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV -voimajohtolinjaan.
 

Arvioitavat ja vertailtavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa:
VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimahanketta rakenneta.
VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.
VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.
 

Yhteismenettely

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja kannanottojen esittäminen

Asiakirja on julkisesti nähtävillä 3.6.2019 – 2.8.2019 Akaan kaupungintalolla (Myllytie 3, Akaa, kaupungintalo kiinni 1.7 – 28.7) ja kesäsulun aikana Viialan kirjastossa (Solmukatu 3, Akaa) ja Akaan  pääkirjastossa Toijala (Köyvärintie 1, Akaa) sekä Valkeakosken kaupungintalolla ja kaupunginkirjastossa, Hämeenlinnan kaupungintalolla ja pääkirjastossa, Urjalan kunnanvirastossa ja kirjastossa sekä luettavana koko kuulutusajan ko. kirjastoissa, kaupungin internetsivuilla osoitteessa http://www.akaa.fi sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38, Tampere ja internetsivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/KarhunrahkaYVA. Kunnanvirastojen mahdollisten kesäsulkujen aikana asiakirjat ovat nähtävillä ja luettavissa kirjastoissa. Asiakirjaan voi esittää mielipiteen 2.8.2019 mennessä. Kaikki kannanotot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Akaan kaupunki, kaavoitus ja maankäyttö, PL 34, 37801 Akaa tai sähköpostitse osoitteeseen akaan.kaupunki@akaa.fi.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin, kuulutusalueen kunnanvirastoihin ja ympäristöhallinnon internetsivuille.
 

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 18.6.2019 klo 18:00 Toijalan yhteiskoululla osoitteessa Kurisjärventie 18, 37800 Akaa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17:30, tervetuloa!
 

Lisätietoja antavat:

Yhteismenettelystä vastaava Akaan kaupunki, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, p. 040 335 3207, etunimi.sukunimi@akaa.fi

Hankkeesta vastaava ABO Wind Oy, projektijohtaja Julian Wehnert, p. 050 52 15 531, etunimi.sukunimi@abo-wind.fi

YVA-menettelyn yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö –vastuualue. Yhteyshenkilö Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

YVA- ja kaavakonsultti Pöyry Finland Oy, YVA-menettely Ella Kilpeläinen p. 010 3328373, etunimi.sukunimi@poyry.com, kaavoitus Miia Nurminen-Piirainen p. 010 33 49055, etunimi.sukunimi@poyry.com

Liitteet

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi