Kotihoidon asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä

Kotihoidon asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiäAkaan kaupungin ja Urjalan kunnan kotihoidon palvelut ovat toimineet kahden palvelualueen mallilla vuoden 2013 alusta lähtien. Palvelualueet on jaettu Toijalan ja Viialan sekä Kylmäkosken ja Urjalan alueisiin. Uudet asiakkaat on nykyisin keskitetty palveluohjaaja Tuula Auraselle, joka kartoittaa asiakkaiden tilanteen ja järjestää heidän tarpeidensa mukaiset palvelut sekä ohjaa tarvittaessa yksityisille palveluntuottajille.

– Organisaatiouudistus on ennen kaikkea sujuvoittanut kotihoidon asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja siten parantanut palvelua, Tuula Auranen sanoo.

Tuula Auranen kertoo tyypillisen yhteydenoton tulevan asiakkaan lähiomaiselta, joka on huomannut, että vanhemmat eivät enää selviydy ilman ulkopuolista apua.  Asiakkaan luo sovitaan kotikäyntiaika, jolloin omainen voi olla mahdollisuuksien mukaan läsnä.

–  Tarpeen mukaan menemme asiakkaan luo yhdessä alueen kotisairaanhoitajan kanssa. Kotikäynnillä arvioidaan kotona pärjäämistä, eli kuinka omatoiminen asiakas on ja missä hän tarvitsee kotihoidon apua. Käynnillä katsotaan myös mahdollisten apuvälineiden tarve. Jos avun tarve on ilmeinen ja kotihoidon kriteerit täyttyvät, hänestä tulee kotihoidon asiakas ja hänelle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma, palveluohjaaja Tuula Auranen selventää.

Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan asiakkaan yksilölliset avun tarpeet. Kotihoitoa voidaan täydentää tukipalveluilla, kuten ateria-, kylvetys-, pyykki-, ja kauppapalveluilla sekä päiväkeskustoiminnalla. Turvapalvelut tuottaa yksityinen yritys ja turvapuhelintilaukset hoitaa palveluohjaaja.

Akaassa säännöllisen kotihoidon piirissä on 14,1 prosenttia yli 75-vuotiaista ja Urjalassa osuus on 14,3 prosenttia. Nykyään uusien kotihoidon asiakkaiden keski-ikä lähentelee jopa 80 ikävuotta. Asiakkaiden avun tarpeeseen vaikuttavat muun muassa fyysinen toimintakyky, sairaudet ja asuminen. Muistisairaiden asiakkaiden määrä on nousussa.   


Palveluasumisen kysyntä kasvaa

Palveluvastaava Marjut Takasen puoleen voi kääntyä, jos asia koskee omaishoidon tukea, palveluasumiseen hakemista ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita. Tehostetun palveluasumisen paikkoja saadaan Akaaseen lokakuussa, kun uusi yksikkö Torkonkartano valmistuu. Hakalehdon vanhainkodin asukkaat siirtyvät Torkonkartanoon ja näin laitosasuminen muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi.

–   Yleisenä suuntauksena on laitospaikkojen vähentäminen, mikä näkyy kasvavana kysyntänä palveluasumisen paikoissa. Palveluasumisessa teemme kaupungin omien yksiköiden lisäksi yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa, sanoo palveluvastaava Marjut Takanen.

Kotiutushoitaja Leena Kähkösen vastuulla ovat vuodeosastoilta ja sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden kotiuttamiseen ja jatkohoitoon liittyvät asiat sekä lyhytaikaisten hoitopaikkojen järjestäminen. Kotiutushoitaja työskentelee Toijalan ja Urjalan vuodeosastoilla maanantaisin ja tiistaisin.

–  Ennalta odottamattomissa tilanteissa, kuten omaishoitajan joutuessa äkillisesti sairaalahoitoon, hoidettavalle pyritään järjestämään kriisipaikka. Kriisipaikassa voi olla enintään kaksi viikkoa, Leena Kähkönen kertoo.  Kotihoidon palvelupiste avoinna asiakkaille

Kotihoidon palvelupiste sijaitsee Viialan terveysaseman vieressä Koivistontiellä. Palvelupiste on 8.10. alkaen avoinna asiakkaille keskiviikkoisin klo 9-11 ja muulloin sovittuina tapaamisaikoina. Toimipisteessä työskentelevät palveluohjaaja, palveluvastaava ja kotiutushoitaja. Samoissa tiloissa sijaitsee myös päivähoidon aluevastaava Kaarina Kormano-Linnalan työhuone.

Vanhusten viikkoa vietetään 5.-12.10. Tämän vuoden teemana on ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.”

Katso Vanhusten Viikon ohjelma tästä.

Teksti ja kuva: Sini Kantola

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi