Kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö palvelee myös akaalaisia

Kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö palvelee myös akaalaisia


Tampereelle on perustettu kaikkia Pirkanmaan kuntia palveleva kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö. Yksikkö rekrytoi kehitysvammaisten perhehoidosta kiinnostuneita henkilöitä ja järjestää heille lakisääteisen ennakkovalmennuksen. Yksikkö ylläpitää perhepankkia perhekodeista ja välittää perhekoteja kuntien työntekijöille.

Koordinaattori Pia Kajander Tampereen kaupungilta kertoo, että kiinnostus perhehoitoa kohtaan on ollut yllättävän suurta.

Perhehoitohanketta on pilotoitu lähes pari vuotta. Hankkeen aikana on kartoitettu pirkanmaalaisia kehitysvammaisia hoitavat perhehoitajat. Perhepankkiin on kertynyt 102 perhehoitajaa ja 64 perhekotia. Pirkanmaalla asuu lähes 2400 kehitysvammaista, joista noin 90 oli viime vuoden lopussa perhehoidossa.

Perhehoitopaikat ovat yksityisissä kodeissa, joissa kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen asuu tasavertaisessa asemassa muiden perheenjäsenten kanssa. Perhehoidossa hän saa hoidon, pysyvät ihmissuhteet ja muun huolenpidon. Perhehoito voi olla tilapäistä, pitkäaikaista tai osavuorokautista.

- Perhehoitajiksi haluavilla on oltava realistinen näkemys työn vaativuudesta. Perhehoidon yksiköstä he saavat tuekseen vastuutyöntekijän ja lisäksi on tarjolla koulutusta ja vertaistukea, Pia Kajander sanoo.

Perhehoitajalta vaaditaan kiinnostusta ja soveltuvuutta tehtävään. Kodin täytyy sopia tiloiltaan ja varustetasoltaan perhehoitoon. Perhehoitaja saa hoitopalkkion ja kulukorvausta. Lisäksi hänelle voidaan maksaa erikseen harkittavaa perhehoidon käynnistämiskorvausta.

Jos perhehoitaja toimii yksin, hänellä voi olla korkeintaan neljä hoidettavaa. Jos samassa taloudessa on kaksi perhehoitajaa, heillä voi olla hoidossa enintään seitsemän kehitysvammaista. Silloin toisella perhehoitajalla täytyy olla tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta hoito- ja kasvatustehtävistä.

Pirkanmaan kehitysvammaisten perhehoidon yksikön perustaminen pohjaa perhehoitolainsäädännön uudistamiseen ja alueellisen yhteistyön painottamiseen.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kehitysvammaisten asuminen laitoksissa päättyy viimeistään vuonna 2020. Kuntien on järjestettävä kehitysvammaisille yksilöllisiä palveluja, joihin myös perhehoito kuuluu. » Kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö (KePe)

Lisätietoja:

Koordinaattori Pia Kajander
Puh. 040 806 3158
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tampere.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi