Kaupunki pyrkii turvaamaan palvelut lomautusten aikana

Kaupunki pyrkii turvaamaan palvelut lomautusten aikana


Akaan kaupunki pyrkii turvaamaan kuntalaisten palvelut käynnissä olevista lomautuksista huolimatta.  Akaan kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa 2013 talouden tasapainottamisohjelman, jonka mukaan kaupungin henkilöstö lomautetaan viikoksi vuoden 2014 aikana. Lomautukset eivät koske lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä eivätkä esimerkiksi vanhainkoteja, joissa on työvuorossa vain yksi henkilö kerrallaan.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat käsittelivät yksikkökohtaiset lomautussuunnitelmat vuoden 2013 lopussa. Suunnittelun tavoitteena on ollut lakisääteisten palveluiden ja sopimusperusteisten velvoitteiden toteutuminen, viranomaistehtävien hoito ja asiakasturvallisuuden varmistaminen. 

Terveydenhuoltoon voi aiheutua jonoja

Terveydenhuollossa hoitotyössä huolehditaan henkilökuntamitoitusten riittävyydestä, jotta toiminnot pystytään hoitamaan häiriöttä. Asiakasvastaanotossa voi aiheutua menetettyjä vastaanottoaikoja ja jonojen pitkittymisiä, vaikka työtehtäviä jaetaan poissaolojen aikana muille henkilöille ja tehtäviä priorisoidaan.

Kotihoidossa uusille asiakkaille ei välttämättä pystytä tarjoamaan niin montaa kotikäyntiä, kuin olisi tarve. Joitakin kontrollikäyntejä saatetaan joutua perumaan ja esimerkiksi lääkkeitä jaetaan normaalin viikon sijasta kahden viikon tarve kerralla.

Sosiaalityössä saattaa aiheutua jonojen pitkittymistä tai lakisääteisten aikamääräysten ylityksiä. Työvoiman palvelukeskuksen, perhekeskuksen, perhetyön sekä lapsiperheiden kotipalvelun toiminta suljetaan viikon ajaksi. Työpaja Horisontin sulkemista harkitaan. Koulujen avustavan henkilökunnan lomautukset toteutetaan pääsääntöisesti kesäaikana vuosilomien yhteydessä.

Lisäksi sosiaalityössä harkitaan toimistojen sulkua viikoksi kesän aikana. Päivätoimintayksiköt pidetään vuorotellen suljettuna, jotta päivystys toisesta yksiköstä on mahdollinen. Yksilötapaamisten asiakasjonot voivat pidentyä, mikä saattaa näkyä terveydenhuollon palvelutarpeen kasvuna.

Päivähoidon lomautukset keskitetään kesälle

Lasten päivähoidossa lomautukset on keskitetty heinäkuulle, jolloin hoidettavien lasten lukumäärä vähenee kesälomista johtuen. Yksityinen päiväkoti Tenava-Toivo on avoinna koko kesän.

Koulutoimessa OVTES:n soveltamispiiriin kuuluvat opettajat lomautetaan siten, että keväällä on neljä ja syksyllä kolme lomautuspäivää. Nuorisotoimessa lomautukset sijoitetaan kesäaikana henkilöstön vuosilomien yhteyteen.

Kulttuuritoimisto ja Kulttuuritalo Laaksola on suljettu syyslomaviikon aikana 13. – 19.10.2014. Akaan pääkirjasto ja Viialan kirjasto Vilkku ovat kesällä suljettuna viikon ajan (Vilkku 26.6. - 2.7. ja Akaan pääkirjasto 3. - 9.7.).

Katujen hoidossa lomautukset voivat näkyä pitkittyneinä kunnossapito- ja korjausaikoina. Kiinteistönhoidossa saattaa esiintyä palvelupyyntöjen ja hoitotoimenpiteiden osittaista myöhästymistä.

Hallintotoimen tehtäväalueella on huomioitu palkanlaskennan, kirjanpidon, maksuliikenteen ja esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liittyvien tehtävien ja EU-vaalien hoitaminen häiriöttä.  Työtehtävien suorittaminen priorisoidaan ja niitä jaetaan henkilöstön kesken. Tästä huolimatta järjestelyistä aiheutunee töiden lykkääntymistä ja aikatauluviivytyksiä.

Akaan kaupungin henkilöstö on valinnut joko viikon pituisen lomautuksen tai vaihtoehtoisesti vapaaehtoiseen valintaan perustuvan palkattoman virkavapaan/työloman (nk. 6+1-järjestelmä). Lomautuksen valitsi 633 henkilöä, vapaaehtoisen työloman 310 henkeä. Lomautusten ulkopuolelle jäi kaikkiaan 47 henkilöä.

 

Lisätietoja:

Henkilöstöpäällikkö Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201
Tekninen johtaja Antti Kemi, puh. 040 335 3270
Perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270
Sivistysjohtaja Jukka Oksa, puh. 040 335 3377

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi