Kaupunginvaltuuston päätökset 28.10.2015

 

Akaan kaupunginvaltuusto käsitteli 28.10.2015 kokouksessaan vuoden 2015 osavuosikatsausta 1-8 sekä talousarvion 2. muutosta.

Säästötoimista huolimatta alijäämää kertyy vuonna 2015 arvioitua enemmän. Alijäämä kasvoi vuoden toisen kolmanneksen aikana -1,3 miljoonaa euroa. Alijäämän kasvuun vaikuttivat mm. kasvatus- ja opetuspalveluiden menojen ylitys -700 000 euroa sekä vanhus-, ja vammaispalveluiden menojen ylitys -977 00 euroa. Säästöjä on onnistuttu tekemään esimerkiksi terveydenhuollossa (+413 000 euroa).

Kun valtionosuudet ja rahoituskulut otetaan huomioon, talousarvion muutoksen vaikutus vuosikatteeseen ja tilikauden alijäämään on yhteensä -1,1 miljoonaa euroa. Muutoksen jälkeen tilikauden alijäämä on yhteensä -4,2 miljoonaa euroa.

Valtuusto hyväksyi osavuosikatsauksen sekä talousarvion muutoksen.

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto ja Satakierto yhdistymässä

                    

Valtuusto sai kokouksessa käsiteltäväkseen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymis- ja osakassopimukset sekä fuusion jälkeisen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen.


Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari täydensi kokouksessa osakassopimusta siten, että yhtiön tulee kuulla osakkaita näiden asemaan vaikuttavissa keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa. Täydennyksen ehtona oli, että kaikki asianomaiset kunnat hyväksyvät lisäyksen. Valtuusto hyväksyi yhdistymisasian täydennyksineen.

Valtuusto hyväksyi myös Akaan kaupungin hyvinvointikertomusraportin vuodelta 2014 ja suunnitelman vuodelle 2015. Lisäksi voimaan astuu valtuuston päätöksellä uusi rakennusvalvontataksa 2016.

 

Lehtikuulutuksista äänestettiin


Äänestämään valtuusto päätyi kaupungin julkaisemien lehtikuulutusten vähentämisestä. Kaupunginhallituksen ehdotus oli, että valtuuston kokouskutsut julkaistaan jatkossa vain kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.                         

Keskustelun kuluessa Markku Anttila teki Juhani Salinin, Heli Piiraisen ja Aarne Kiurun kannattamana päätösehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan valtuuston kokouskuulutukset julkaistaisiin edelleen paikallislehdissä. Alkuperäinen ehdotus kuitenkin voitti äänin 28-15.

Kokouksen lopuksi valtuusto otti vastaan vetoomuksen päiväkeskus Päivikin toiminnan jatkamiseksi sekä Risto Kajannon ja Henri Palmin valtuustoaloitteen Akaan kaupungin markkinoinnin tehostamiseksi.


Valtuuston pöytäkirja on kokonaisuudessaan nähtävillä keskiviikkona 4.11.2015 Akaan kaupungintalolla sekä julkaistaan samalla kaupungin nettisivuilla KtWeb-palvelussa.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi