Kaupunginvaltuuston päätökset 11.11.2015Akaan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2015 tuloveroprosentista vuodelle 2016. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle oli, että veroprosentti säilyisi ennallaan 21,25 prosentissa.

Keskustelun kuluessa Inka Savolainen teki Niina Koivuniemen ja Aarne Kiurun kannattamana kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että veroprosenttia nostetaan 21,50 prosenttiin. Muutosehdotus kuitenkin hävisi äänestyksen äänin 27-15 ja näin ollen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.


Kiinteistöveroprosentteihin korotuksia


Äänestykseen päädyttiin myös kiinteistöveroprosenteista. Hallituksen esityksen mukaan kiinteistöveroprosentteihin tulee korotuksia. Kokouksessa Jouni Vaittinen ehdotti Jouni Salosen kannattamana, että kiinteistövero pidetään vuoden 2015 tasolla. Muutosehdotus kumottiin äänin 33-9.

Valtuuston päätöksen mukaisesti yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 1,05:stä 1,10:een, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti nousee 0,60:sta 0,65:een ja muiden asuinrakennusten 1,20:sta 1,25:een. Rakentamattoman rakennuspaikan  kiinteistöveroprosentti nousee 3,00:sta 4,00:ään ja voimalaitosten 2,85:sta 3,10:een. Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti säilyy ennallaan 0,00:ssa.

Asialistalla oli eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan varajäsen Oula Lintulalle, joka on menettänyt vaalikelpoisuutensa. Valtuusto myönsi eron luottamustehtävästä ja valitsi varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan Matti Hännisen.

Valtuusto hyväksyi luottamushenkilöiden päivitetyn palkkiosäännön 1.12.2015 lukien. Säännössä on huomioitu kaupungin luottamustoimiorganisaatiossa tapahtuneet muutokset. Palkkiot pysyvät ennallaan.

Lisäksi kaupunginvaltuusto vastaanotti Viialan yhtenäiskoulun oppilaskunnan vetoomuksen kouluihin kohdistuvia säästöjä vastaan.


Valtuuston pöytäkirja on kokonaisuudessaan nähtävillä keskiviikkona 18.11.2015 Akaan kaupungintalolla sekä julkaistaan samalla kaupungin nettisivuilla KtWeb-palvelussa.


                                         

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi