Kaupunginhallitus keskeytti Mäntymäen kilpailutuksen

Kaupunginhallitus keskeytti Mäntymäen kilpailutuksen

Eilinen 12.9 kokoontunut kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan monta isoa asiaa. Yksi niistä oli Kylmäkosken Kirkonkylän koulun tilanne. Koulun tilanne nytkähti eteenpäin, kun hallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen, jonka mukaan asia siirtyy seuraavaksi valtuustolle.  Ehdotuksessa mainitaan Kirkonkylän koulun uuden koulurakennuksen kilpailutuksen käynnistäminen välittömästi ja että talousarviossa 2018 huomioitaisiin 2 000 000 euron määräraha.

Viialan keskustan koulun parakkien jatkosta käsittelevässä pykälässä pöytäkirjan mukaan vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus oli, että parakkien optio otetaan käyttöön marraskuun alusta kevätlukukauden loppuun saakka. Asiasta äänestettiin ja 5-6 äänin päätettiin, että kaupunginhallitus ei jatka Algecon parakkeja vuokrausta laatupuutteiden takia. Sen sijaan pitää päättää, että pikimmiten aletaan valmistella suora-hankintaa uusista parakeista.

Valtuusto päätti 22.2.2017, että Mäntymäen tehostetun palveluasumisen palvelut kilpailutetaan. Vs. kaupunginjohtaja, esitti, että kaupunginhallitus päättää valita Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta-tarjouskilpailun voittajaksi Esperi Care Oy:n hankintapäätöksen mukaisesti. Aiheesta esitettiin keskustelun aikana, että kilpailutus keskeytetään. Syynä keskeytykselle on, että keväällä tehty esitys on perustunut sen aikaisiin SOTE-ratkaisuihin, jotka ovat nyt muuttuneet. Asiasta äänestettiin ja tuloksen 4-7 mukaan kaupunginhallitus keskeytti kilpailutuksen.

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunginjohtajan irtisanomisprosessin ollessa kesken kaupunginhallitus julistaa kaupunginjohtajan viran julkisesti haettavaksi. Toimi alkaisi 1.12.2017 ja jatkuisi määräaikaisena siihen saakka, kunnes se vakituisesti täytettään. Kaupunginhallitus nimeää valintatyöryhmän valmistelemaan asiaa. Ryhmään nimettiin Jaakko Leinonen (valintatyöryhmän puheenjohtaja), Harri Rämö (valintatyöryhmän varapuheenjohtaja) ja jokaisen valtuustoryhmän nimeämä edustaja sekä vs. kaupunginjohtaja ja talousjohtaja.

Akaan kaupungilla on käytössään vain yksi viestintä– ja markkinointisihteeri. Sisäilma-asioista kertyneestä työmäärästä, muiden töiden ohella, johtuen kaupunginhallitus päätti hyväksyä ulkopuolisen konsultin käyttämisen toistaiseksi koulujen sisäilma-asioihin liittyvässä tiedottamisessa ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tai elinkeinopäällikön hankkimaan kyseessä olevan palvelun hankintasääntöjen mukaisesti.

Toista kertaa haussa olleen kiinteistöpäällikön virkaan kaupunginhallitus valitsi Akaan kaupungin vastaavan rakennustarkastajan, diplomi-insinööri Henri Salosen. Pöytäkirjan mukaan perusteluina Salosen valinnalle ovat kelpoisuusehdot, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja monipuolinen työkokemus sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet sekä soveltuvuusarvioinnin tulokset, joiden kaikkien perusteella Salosta on pidettävä soveltuneimpana kiinteistöpäällikön virkaan.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi