Kaupunginhallituksen päätökset 4.6.2019

Akaan kaupungin kuljetuspalveluiden tuottajat valittiin

Kaupunginhallitus päätti valita Akaan kaupungin kuljetuspalveluiden tuottajat seuraavasti:

osa-alue 1.1 Bussiliikenne Koivisto Oy
osa-alue 1.2 Bussiliikenne Koivisto Oy
osa-alue 1.3 Oy Mikkola Markku K.E
osa-alue 1.4 Atomilines Ky
osa-alue 1.5 Atomilines Ky
osa-alue 1.6 Oy Mikkola Markku K.E.
osa-alue 2.1 Oy Mikkola Markku K.E.
osa-alue 2.2 Oy Mikkola Markku K.E.
osa-alue 3.1 Mikkola Business Operations Oy
osa-alue 3.2 Mikkola Business Operations Oy
osa-alue 3.3 Mikkola Business Operations Oy
osa-alue 3.4 Akaan Taksipalvelu TSP Oy
osa-alue 4.1 Mikkola Business Operations Oy
osa-alue 4.2 Kari Niemi Oy
osa-alue 4.3 J Mettänen Oy
osa-alue 5.1 Mikkola Business Operations Oy
osa-alue 5.2 Mikkola Business Operations Oy
osa-alue 5.3 Mikkola Business Operations Oy
osa-alue 6.1 Akaan Taksipalvelu TSP Oy
osa-alue 6.2 Akaan Taksipalvelu TSP Oy
osa-alue 6.3 J Mettänen Oy
osa-alue 7.1 Tmi Ville P. Aaltonen
osa-alue 7.2 Posti Oy
osa-alue 8 J Mettänen Oy

Kaupunginhallitus päätti sulkea tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden johdosta viisi tarjoajaa, joista kaksi suljettiin vain yhden tai kahden osa-alueen osalta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä tarjouskilpailusta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan johdosta yhden tarjouksen yhden osa-alueen osalta.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, elinkeinopäällikkö Jari Jokinen, puh. 040 335 6098 ja talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203)

 

Viialaan esitetään uutta yhtenäiskoulua 750 oppilaalle

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu (enintään 750 opp) ja että yhtenäiskoulusta käynnistetään hankesuunnittelu sivistystoimen ja teknisen toimen yhteistyönä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että opetuskäytöstä poistuvien kiinteistöjen käyttömahdollisuudet muihin tarkoituksiin selvitetään erikseen kiinteistön jalostuksen näkökulmasta, jolloin vaihtoehtoina on kiinteistön muu käyttö, vuokraus, myynti tai purku.

Kaupunginhallitus päätti myös merkitä tiedokseen Akaan kaupungin kouluverkkoselvityksen kokonaistilanteen ja linjata, että selvitystä tarkennetaan valmistelun edetessä.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, p. 040 335 3335, sivistysjohtaja Tero Kuusisto, p. 040 335 3377, tekninen johtaja Jaana Koota, p. 040 335 3517, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, p. 040 335 3207)

 

Perusturvalautakunnan puheenjohtajiston valinta toimikaudeksi 2019 – 2021 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää valita yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudelle 2019 – 2021. Puheenjohtajana toimii vuorotellen Akaan ja Urjalan edustaja. Puheenjohtajuus vaihtuu kahden vuoden välein ja nyt valittavalla toimikaudella puheenjohtajana toimii Urjalan kunnan edustaja.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227)

 

Akaa haluaa hiilineutraaliksi kaupungiksi

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Akaan kaupunki hakee HINKU-kuntien (Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke) jäsenyyttä. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuudessa, ilmaston lämpenemisen hillitseminen, olemassa olevien energia- ja kestävän kehitystoimien kokoaminen yhteen ja uusien toimenpiteiden kustannussäästöt. Hinku-kunta sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Samalla kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että se toteaisi asiaan liittyvän valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517)

 

Kolmen luottamushenkilön eropyyntöjä käsiteltiin

Kaupunginhallitus päätti myöntää valtuutettu Mirva Ritarille eron kutsuntalautakunnasta ja nimetä hänen tilalleen uudeksi edustajaksi Mika Pajasmaan kutsuntalautakuntaan vuosille 2019 – 2021. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Ritarille eron hänen muista luottamustehtävistään ja tekee tarvittavat uudet henkilövalinnat.

Kaupunginhallitus päätti tarkentaa ehdotustaan valtuustolle varavaltuutettujen nousemisjärjestyksestä valtuutettu Jukka Salmisen eropyyntöön liittyen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se myöntää varavaltuutettu Jarno Palanderille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.7.2019 alkaen ja valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227)

 

Talousarvion tammi-huhtikuun toteumaraportti merkittiin tiedoksi

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi tammi-huhtikuun talousarvion toteumaraportin ja velvoitti lautakunnat ja toimialojen henkilöstön sitoutumaan talousarvion määrärahojen puitteissa toimimiseen.Lisäksi kaupunginhallitus päätti muistuttaa, että valtuusto velvoitti 19.12.2018 § 103 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 hyväksymisen yhteydessä koko kaupungin henkilöstön ja kaikkien luottamustoimielimien jäsenet sitoutumaan talouden tasapainottamisohjelmiin sisältyvien asioiden aktiiviseen toteuttamiseen sisältäen myös muut toimenpiteet ja lisäselvitettävät asiat.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203)

 

Akaan Vuokra-asunnot Oy:n, Kiinteistö Oy Aravaniityn ja Kylmäkosken Säästötalo Oy:n yhtiökokousedustajille annettiin omistajaohjauslinjauksia

Kaupunginhallitus antoi linjaukset yhtiökokousedustajille Akaan Vuokra-asunnot Oy:n, Kiinteistö Oy Aravaniityn ja Kylmäkosken Säästötalo Oy:n yhtiökokouksiin.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335)

 

Kaupunki jäsenenä neljässätoista yhdistyksessä ja yhdessä säätiössä

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupunki on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä ja säätiöissä Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Pro Rautatie ry, Pro Ysitie –yhdistys, Kylmäkosken 4H-yhdistys, Viialan vanhusten ja eläkeläisten taloyhdistys ry, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry. – COSS-kumppanuus, Tampereen Kauppakamari ry, Ensimetri ry, Pirkanmaan Yrityskummit ry, Rautatiemuseoiden liitto ry,

Suomen Museoliitto ry, Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry, Suomen tieyhdistys, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Vanajavesisäätiö (yhteistyösopimus v. 2018–2021)

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, puh. 040 335 3207, sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377, tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517)

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi