Kaupunginhallituksen päätökset 23.4.2019

 

Hyvinvointikeskuksen suunnittelu käynnistetään

Kaupunginhallitus päätti 23.4. pidetyssä kokouksessaan, että suunnitteluryhmä käynnistää suunnittelutyön tarvittavien rakennuslupasuunnitelmien, perustus- ja alapohjarakenteiden hankinta-asiakirjojen sekä toteutussuunnitelmien laatimiseksi. Käynnistettävä suunnittelutyö mahdollistaa työmaan nopean käynnistämisen, kun hankkeen poikkeuslupaedellytykset täyttyvät. Päätökseen sisältyy kustannusriski, mikäli poikkeuslupaa ei saada.

Käynnistettävään vaiheeseen arvioidaan kuluvan n. 225 000 euroa. Kertyvät kulut huomioidaan osana hankkeen kokonaishintaa. Toteutusvaiheeseen kuuluvaa projektinjohtopalkkiota yhteistoimintaurakoitsija NCC ei tässä vaiheessa laskuta. Toteutusvaiheen laskutettaviin kustannuksiin kuuluvat henkilöstökulut laskutetaan erillisen yksikköhintamäärittelyn mukaisesti. Suunnittelu vaihe tulee kestämään n. 4 kk väliaikaisen konsulttisopimuksen allekirjoittamisesta.

Kaupunginhallitus merkitsi myös tiedoksi hyvinvointikeskuksen valmistelutilanteen. Lisäksi poikkeamislupahakemus käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa toukokuussa.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, projektipäällikkö Jan-Erik Järventie, puh. 040 335 3276, tekninen johtaja Jaana Koota puh. 040 335 3517, ma. perusturvajohtaja Elina Anttila puh. 040 335 4270)

 

Lausunto jätehuollon energiahyödyntämisratkaisusta

Akaan kaupunki pitää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valmistelemaa jätteiden hyödyntämisratkaisua tarkoituksenmukaisena, laadukkaana ja kustannustehokkaana pitkän aikajänteen ratkaisuna.

Ratkaisussa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy liittyisi Vaasan Mustasaaressa toimivan Westenergy Oy:n omistajaksi, jolloin n. 30 000 tonnia kierrätyskelvottomasta jäännösjätteestä toimitettaisiin vuosittain nykyisen sopimuksen päätyttyä v. 2020 sinne. Lisäksi n. 5000 tonnia jäännösjätettä toimitettaisiin vuosittain Saloon rakennettavaan Lounavoima Oy:n laitokseen.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, tekninen johtaja Jaana Koota puh. 040 335 3517)

 

Lisämäärärahaesitys Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun sisäliikuntatilojen vuokraamiseen

Kaupunginhallitus päätti suhtautua myönteisesti sivistyslautakunnan ehdotukseen Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun sisäliikuntajakson toteuttamisesta sisältäen sen edellyttämät tilavuokrat ja oppilaskuljetukset, yhteensä 23.000 euroa ja esittää valtuustolle, että

valtuusto myöntää kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 23.000 euron määrärahan lisäyksen em. tarkoitukseen ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2019 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä, mikäli siihen mennessä muutokselle ei löydetä katetta sivistyslautakunnan vastuualueen sisältä.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377)

 

Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksymistä esitetään valtuustolle

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Akaan kaupunki on KuntaPron omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja. Akaan kaupunki omistaa 1 osakkeen, kirjanpitoarvoltaan 2.500 euroa. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi-, perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Akaan kaupunki hyväksyy liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203)

 

Valtuuston 17.4.2019 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 17.4.2019 tehdyt päätökset §:t 22 – 26 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkinlainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna valtuuston kokouksessa 17.4.2019 syntyneet päätökset täytäntöön.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö puh. 040 335 3227)

 

Kaupungin talousarvion toteuma merkittiin tiedoksi

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tammi-maaliskuun talousraportin. Raportin yhteenvedossa todettiin, että käyttötaloudessa on paineita arvioitua heikompaan toimintakatteeseen. Tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan saada kompensoitua tilannetta ja estettyä toimintakatteen heikkeneminen.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203)

 

Kaupunki hakee kahta valtionperintöä

Kaupunginhallitus päätti hakea Valtiokonttorilta kahden edesmenneen akaalaisen omaisuuden luovuttamista Akaan kaupungille käytettäväksi lasten ja nuorten palveluihin.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203)

 

Nuorten aloite uimahallin rakentamisesta lähetettiin valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti lähettää nuorisovaltuuston käsittelemän aloitteen sivistystoimelle ja tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

(Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227)

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi