Kaupunginhallituksen päätökset 14.5.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustajalle annettiin omistajaohjauslinjauksia

Kaupunginhallitus päätti linjata ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokoukseen siten, että Akaan kaupunki esittää tekninen johtaja Jaana Kootaa hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi sekä varajäseneksi kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkista. Lisäksi Akaan kaupunki suhtautuu myönteisesti hallituksen puheenjohtajan kiertoon.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, tekninen johtaja Jaana Koota puh. 040 335 3517

 

Hyvinvointikeskuksen rakentamisen poikkeuslupahakemus hyväksyttiin ja lähetetään sosiaali- ja terveysministeriölle

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Akaan hyvinvointikeskuksen rakentamisen poikkeuslupahakemuksen ja lähettää sen sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisäksi hankkeen projektipäällikkö valtuutettiin tekemään hakemuksen liitteisiin vähäiset tekniset korjaukset ja täydennykset.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, tekninen johtaja Jaana Koota puh. 040 335 3517, projektipäällikkö Jan-Erik Järventie, puh. 040 335 3276

 

Kaupunginhallituksen valinta toimikaudeksi 2019 – 2021 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää

1. asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2019 - 2021 ja valita 11 jäsentä kaupunginhallituksen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
2. valita kaupunginhallituksen jäseniksi valituista puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Valtuuston puheenjohtajiston valinta toimikaudelle 2019 – 2021 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää valita valtuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudelle 2019–2021.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Eropyyntö luottamustoimesta käsiteltiin ja se etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti

1) myöntää eron Jukka Salmiselle 1.8.2019 alkaen kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
2) todeta, että kaupunginhallitus valitsee kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston uudelle toimikaudelle 2019 - 2021 kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun valtuusto on valinnut uuden kaupunginhallituksen toimikaudelle 2019 - 2021
3) esittää valtuustolle, että se myöntää eron Jukka Salmiselle 1.8.2019 alkaen kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja 1. varapuheenjohtajuudesta sekä valtuutetun toimesta
4) esittää valtuustolle, että se toteaa varavaltuutettu Marko Peltolan nousevan Kokoomuksen valtuutetuksi 1.8.2019 alkaen.
5) esittää valtuustolle, että se toteaa Kokoomuksen 2. – 8. varavaltuutettujen nousevan yhden sijan 1.8.2019 alkaen
6) esittää valtuustolle, että se toteaa kuntavaalien tuloksen ja kotikuntatietojen perusteella Sauli Saunamäen nousevan Kokoomuksen 8. varavaltuutetuksi 1.8.2019 alkaen
7) todeta, että valtuusto valitsee kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston uudelle toimikaudelle 2019 –2021 kokouksessaan 19.6.2019.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö puh. 040 335 3227

 

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018 merkittiin tiedoksi

Kaupunginhallitus päätti merkitä sosiaaliasiamies Satu Loipon selvityksen vuodelta 2018 tiedoksi.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, perusturvajohtaja Elina Anttila, p. 040 335 4270

 

Nuorisovaltuusto asetettiin toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021

Kaupunginhallitus päätti asettaa nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 ja nimetä nuorisovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi Tearra Carneyn, Rosanna Heinosen, Emil Jyrämön, Aster Kalkelan, Kia Keräsen, Nea Keräsen, Jemina Kurjen, Lotta Piiraisen, Atte Rantasen, Helmi Saxbergin ja Jori Tirrin.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö puh. 040 335 3227

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimettiin toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021, neuvoston jakamisesta päätetään loppuvuoden aikana

Kaupunginhallitus päätti
1. asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021
2., että vanhus- ja vammaisneuvostossa on yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä
3. nimittää edellä mainitut, akaalaisten yhdistysten esittämät varsinaiset jäsenet Akaan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostoon ajalle 1.6.2019–31.5.2021
4. että kaupungin edustajana vanhus- ja vammaisneuvostossa toimii hyvinvointikoordinaattori ja sihteerinä perusturvatoimen hallintosihteeri
5. pyytää akaalaisia vanhus-, vammais- ja eläkeläisjärjestöjä esittämään varajäseniä vanhus- ja vammaisneuvostoon ajalle 1.6.2019–31.5.2021
6., että kaupunginhallituksen edustaja ja varajäsenet vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan myöhemmin.
7., että kaupunginhallitus käsittelee vanhus- ja vammaisneuvoston ehdotusta neuvoston jakamisesta osana hallintosäännön uudistamisprosessia syksyllä 2019.
8. päättää tarvittaessa neuvoston tai neuvostojen asettamisesta uudelleen hallintosäännön uudistamisen jälkeen.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalipäivän Kylmäkosken äänestyspaikan sijaintia täsmennettiin

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2019 europarlamenttivaalien varsinaisen vaalipäivän 26.5.2019 Kylmäkosken äänestysalueen nro 004 äänestyspaikka siirretään Haavistontie 7 as. 10:stä as 7:ään. Äänestyspaikka on siten osoitteessa Haavistontie 7 as 7.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kustannustenjaon periaatteet hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suosituksen liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista ”Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla – Liityntäpysäköinnin kustannusjako, varustetaso ja edistämiskeinot” –raportin mukaisesti.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, elinkeinopäällikkö Jari Jokinen, puh. 040 335 6098

 

Karhunrahkan tuulivoimapuiston osayleiskaavan OAS ja YVA-suunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman, ja asettaa sen julkisesti nähtäville ja kuuluttaa kaavan vireilletulosta. Nähtävilläoloaikana kaupunki pyytää tarvittavat lausunnot asiakirjasta.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, puh. 040 335 3207

 

Nuorisovaltuusto asetettiin toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021

Kaupunginhallitus päätti asettaa nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 ja nimetä nuorisovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi Tearra Carneyn, Rosanna Heinosen, Emil Jyrämön, Aster Kalkelan, Kia Keräsen, Nea Keräsen, Jemina Kurjen, Lotta Piiraisen, Atte Rantasen, Helmi Saxbergin ja Jori Tirrin.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö puh. 040 335 3227

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimettiin toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021, neuvoston jakamisesta päätetään loppu vuoden aikana

Kaupunginhallitus päätti
1. asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021
2., että vanhus- ja vammaisneuvostossa on yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä
3. nimittää edellä mainitut, akaalaisten yhdistysten esittämät varsinaiset jäsenet Akaan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostoon ajalle 1.6.2019–31.5.2021
4. että kaupungin edustajana vanhus- ja vammaisneuvostossa toimii hyvinvointikoordinaattori ja sihteerinä perusturvatoimen hallintosihteeri
5. pyytää akaalaisia vanhus-, vammais- ja eläkeläisjärjestöjä esittämään varajäseniä vanhus- ja vammaisneuvostoon ajalle 1.6.2019–31.5.2021
6., että kaupunginhallituksen edustaja ja varajäsenet vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan myöhemmin.
7., että kaupunginhallitus käsittelee vanhus- ja vammaisneuvoston ehdotusta neuvoston jakamisesta osana hallintosäännön uudistamisprosessia syksyllä 2019.
8. päättää tarvittaessa neuvoston tai neuvostojen asettamisesta uudelleen hallintosäännön uudistamisen jälkeen.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalipäivän Kylmäkosken äänestyspaikan sijaintia täsmennettiin

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2019 europarlamenttivaalien varsinaisen vaalipäivän 26.5.2019 Kylmäkosken äänestysalueen nro 004 äänestyspaikka siirretään Haavistontie 7 as. 10:stä as 7:ään. Äänestyspaikka on siten osoitteessa Haavistontie 7 as 7.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kustannustenjaon periaatteet hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suosituksen liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista ”Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla – Liityntäpysäköinnin kustannusjako, varustetaso ja edistämiskeinot” –raportin mukaisesti.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, elinkeinopäällikkö Jari Jokinen, puh. 040 335 6098

 

Karhunrahkan tuulivoimapuiston osayleiskaavan OAS ja YVA-suunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman, ja asettaa sen julkisesti nähtäville ja kuuluttaa kaavan vireilletulosta. Nähtävillä oloaikana kaupunki pyytää tarvittavat lausunnot asiakirjasta.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, puh. 040 335 3207

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi