Kaupunginhallituksen eilisellä asialistalla valtuustoaloitteita varhaiskasvatuksen puolelta

Kaupunginhallituksen eilisellä asialistalla valtuustoaloitteita varhaiskasvatuksen puolelta

Akaan kaupunginhallitus kokoontui eilen tiistai-iltana 16.1. Sen asialistalla olivat muun muassa varhaiskasvatuksen kilpailutuksiin ja tuntivälyksiin liittyvät asiat, tekninen johtaja Antti Kemin mahdolliset laiminlyönnit tehtävissään, sekä Viialan yhtenäiskoulun väistötilojen vuokrasopimukset. Päiväkoti Toivon kilpailuttamiseen ja pöytäkirjan liitteenä olevan kilpailutusasiakirjan hyväksymisen sellaisenaan liittyvän keskustelun kuluessa kaupunginhallitus päätti, että kilpailutusasiakirjaa täydennetään hankintajuristien kanssa siten, että kilpailutukseen osallistuvien tahojen on tarjottava vuorohoitoa ja ympärivuorokautista hoitoa, mutta tilaajan ei sitä ole kuitenkaan pakko hankkia. Valtuustoaloitteesta varhaiskasvatuksen tuntivälyksiä koskevassa asiassa kaupunginhallitus yksimielisesti päätti, että asia palautetaan sivistyslautakunnan uudelleen käsittelyyn ja lautakunta täydentää esitystään siten, että välyksen lisäyksestä aiheutuvien kustannusten kattamiset osoitetaan sivistystoimen omasta budjetista.

Valtuustoaloite 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta päätettiin järjestää niin,että mahdollisen kokeilun aiheuttamat kustannukset katetaan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahoista ja asia on huomioon otettava vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa. Kaupunginhallitus  esittää valtuustolle, että se toteaa kyseisen valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite liittyen 5-vuotiaiden automaattisesta siirtämisestä perhepäivähoidosta päiväkotiin lähti sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

Kirkonkylän koulun koulukyyti-asioissa sivistyslautakunta päätti viime kokouksessaan, että koulukyydit järjestetään Akaan kaupungin toimesta Akaan Porttiin. Kaupunginhallitus otti asian listalleen ja päätti eilen, että Kirkonkylän koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille ei järjestetä kaupungin toimesta kuljetuksia. Toimintaan osallistuvat oppilaat voivat silti tarvittaessa käyttää koulun yhteiskuljetuksia Kylmäkoskelta Akaan Porttiin ja takaisin, jos autossa on vapaita paikkoja. Sivistysjohtaja ratkaisee kyyditysasiat viranhaltijapäätöksellä tapauskohtaisesti budjettinsa puitteissa.


Antti Kemin tilanne selvittelymenettelyyn

Selvitykseen teknisen johtajan Antti Kemin mahdollisista laiminlyönneistä kaupunginhallitus päätti, aloittaa selvittelymenettelyn mahdollisen kirjallisen varoituksen antamiseksi Antti Kemille. Kirjallisessa kuulemiskirjeessä Kemiä pyydetään antamaan kirjallinen vastineensa perusteena oleviin toimiin ja laiminlyönteihin ja selvitys siitä, ovatko ne olleet oikeassa suhteessa viranhaltijan asemaan ja tehtäviin nähden.

Viialan Yhtenäiskoulun väistötiloihin Akaan seurakunnan kanssa kaupunginhallitus hyväksyi vuokrasopimukset Viialan seurakuntasalista, keittiöstä, rippikoulusalista aputiloineen sekä Viialan Pappilan keittiöstä sekä salista. Perusteena tilojen vuokraamiselle on pedagogisten näkökohtien lisäksi opetussuunnitelman toteutuminen, oppilasturvallisuus ja tilojen käyttäjien kokonaishyvinvointi.

Akaan kaupunginvaltuusto kokoustaa tänään klo 18 valtuustosalissa.

Edit. Juttua täydennetty 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi