Ikäneuvo toi neuvonnan ja asiakasohjauksen mallin Pirkanmaalle

Ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus on ottanut merkittäviä edistysaskelia Pirkanmaalla. Pirkanmaalaista neuvonnan ja asiakasohjauksen mallia on luotu 18 kunnan yhteystyönä lokakuun lopussa päättyneessä Ikäneuvo-hankkeessa.

Hankkeen myötä hankekunnissa ikäihminen tai hänen omaisensa saa nyt yhdestä paikasta tarvitsemansa avun eikä häntä enää pallotella luukulta toiselle. 98 prosenttia yli 75-vuotiaista pirkanmaalaisista on tällä hetkellä Ikäneuvon toiminnan piirissä.


Yhdestä numerosta apua kaikkiin ikäihmisten pulmiin

Pirkanmaalaisille ehkä selvimmin näkyvä hankkeen uudistus on ollut ikäihmisten neuvontapuhelin, joka tarjoaa yhdestä numerosta apua kaikkiin ikäihmisiin liittyviin asioihin. Numerosta saa tietoa kunnan palvelujen ja etuuksien lisäksi yksityisten ja järjestöjen palveluista.

Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden, Virtojen, Ruoveden ja Ylöjärven ikäihmisten asioissa neuvoa voi kysyä numerosta 040 733 3949 arkisin klo 8.30–16.00. 

 

Lähitorilta kasvokkain neuvoa

Kasvokkain ikäihmiset ja heidän omaisensa voivat käydä kysymässä neuvoa lähitoreilta. Jokaiseen hankekuntaan on perustettu vähintään yksi lähitori, jossa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi järjestetään tapahtumia ja toimintaa ikäihmisille yhdessä heidän ja alueen eri toimijoiden kanssa. Tampereella ja Orivedellä lähitorit palvelevat muista hankekunnista poiketen jo kaikenikäisiä kuntalaisia.

Akaan ja Urjalan lähitorit toimivat perjantaisin klo:9-12. Paikalla on pääsääntöisesti asiakasohjaaja, joka antaa neuvontaa ja ohjausta arjen pieniin ja isoihin pulmiin kasvotusten. Lähitoreillamme on vaihtuva ohjelma, jonka löydät helposti Akaan ja Urjalan kaupungin/kunnan sivuilta tai paikallislehden seuratoiminta palstalta. Akaan lähitori toimii Kirkkotori 10 Toijalassa ja Urjalan lähitori Sairaalantie 9a.

 

Ikäihmisten ohjauksen ammattilaisia kuntiin

Jos puhelinneuvonnan, lähitorin tai vaikka terveyskeskuksen ammattimainen neuvonta ja ohjaus eivät enää riitä vaan nähdään tarve laaja-alaisemmalle palvelutarpeen selvittämiselle, asiakas saa tuekseen asiakasohjaajan.

Hankkeessa määriteltiin, mitä ikäihmisten ohjaukseen erikoistuneen asiakasohjaajan työ vaatii ja järjestettiin tarvittava koulutus sekä työkaluja. Tuotoksena syntyi muun muassa asiakasohjaajan käsikirja, joka on tarkoitus jakaa muidenkin maakuntien käyttöön.

Vajaat kaksi vuotta kestäneen hankkeen aikana Pirkanmaalle koulutettiin 38 kunnan eri tehtävissä työskennellyttä työntekijää asiakasohjaajaksi. Nyt jokaisessa hankekunnassa on ikäihmisiin erikoistuneita asiakasohjaajia.

Asiakasohjaaja toimii paljon tukea tai palveluja tarvitsevan ikäihmisen tukena. Hän kuuntelee ja selvittää yhdessä ikäihmisen ja hänen omaistensa kanssa, mitä palveluja tai tukea ikäihminen tarvitsee. Asiakasohjaaja on apuna myös tilanteiden muuttuessa.

Akaassa ja Urjalassa on yhteensä kolme asiakasohjaajaa: Henni Numminen, Leena Kähkönen ja Seija Korkiakangas. Asiakasohjaajiin voit olla yhteydessä ikäneuvon neuvontapuhelimen kautta.

 

Asiakasohjauksen vaikuttavuus vakuuttaa

Asiakasohjaus on osoittautunut yhdeksi vaikuttavimmista keinoista edistää iäkkäiden mahdollisuuksia saada tietoa laajasti eri tuottajien palveluista ja etuuksista. Järjestäjän näkökulmasta mallin avulla on saatu hillittyä kustannusten kasvua.

Vaikka Ikäneuvo-hanke päättyy, ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen yhteiskehittäminen ei lopu Pirkanmaalla. Hankkeessa käyttöönotettujen toimintatapojen juurruttaminen ja kehittäminen jatkuu hankekuntien kesken. Pirkanmaan malli on laadittu niin, että se toimii, toteutui sote-uudistus tai ei.

Hankkeessa on ollut mukana Akaan (sis. Urjala), Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan (sis. Pälkäneen), Lempäälän, Nokian, Pirkkalan (sis. Vesilahti), Sastamalan (sis. Punkalaidun), Valkeakosken, Virtain (sis. Ruovesi), Ylöjärven ja Tampereen (sis. Orivesi) kunnat ja kaupungit sekä hankekumppanit Luona Hoiva Oy, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry. Hankkeen isäntäkuntana on toiminut Tampereen kaupunki.

Ikäneuvo on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta hallituksen kärkihankkeesta "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" (I&O).

 

Ikäneuvo
www.tampere.fi/ikaneuvo

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Essi Mäki-Hallila
puhelin 040 806 3192
sähköposti Essi.Maki-Hallila@tampere.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi