Hyvinvointikeskus raotti oveaan


Keskiviikkona 15.11.2017 Akaan kaupungin hyvinvointikeskuksen ohjausryhmä järjesti kuntalaisinfon Toijalan Yhteiskoulun auditoriossa. Alustajina paikalla olivat Sote-projektijohtaja Jaakko Herrala Pirkanmaan liitosta, ehdotusvaiheen arkkitehtisuunnittelun arkkitehti Sami Kytökorpi Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:sta, hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jaakko Leinonen, Akaan ja Urjalan perusturvajohtaja Elina Anttila, johtava ylilääkäri Juhani Grönlund sekä hankkeen projektipäällikkö Ari Kulmala Akaan kaupungilta.

Auditorioon kerääntyi mukava joukko eri-ikäisiä asiasta kiinnostuneita henkilöitä.

Ohjausryhmän ja Akaan valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen avasi tilaisuuden ja kertoi hyvinvointikeskuksen taustaa ja tähän asti tehtyjä toimenpiteitä. Leinonen pohjusti, että tavoitteena on, että uudesta hyvinvointikeskuksesta saadaan tehokas, muuntojoustava ja aikaa kestävä täyden palvelun sote-keskus. Tavoitteena on, että hanke toteutetaan taloudellisesti kestävällä tavalla niin kaupungin kuin maakunnan kannalta ja että Akaan hyvinvointikeskus-hanke tukee asemanseudun jatkokehittymistä. Muuntojousto tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että keskus pystyy muuntumaan tarpeiden mukaan tulevaisuudessa.

Seuraavassa puheenvuorossa Jaakko Herrala kertoi alkuun omaan taustaansa aiheeseen liittyen. Hänellä itsellään on 28 vuotta terveydenhuollon kokemusta ja lääkäritausta. Jaakko Herrala on siis yksi kolmesta sote-valmistelijasta Pirkanmaalla.

Herrala totesi, että terveydenhuollon reformia ei ole kertaakaan tehty Suomessa ja nyt se tehdään kerralla isommin kuin missään muualla Euroopassa, koska tässä halutaan uudistaa myös sosiaalipuoli.

Terveydenhoidon reformia tarvitaan

Miksi tämä nyt tehdään? Koska maassamme kaivataan terveyshaittojen ennaltaehkäisyä, palveluiden yhteensovittamista ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaa palveluverkkoa. Tavoitteena ovat myös modernit ja kansallisesti yhteensopivat tietojärjestelmät ja digitaaliset palvelut. Nyanssina Herrala toi esiin, että Suomessa on 400 eri terveydenhuollon tietojärjestelmää ja Pirkanmaalla yli 660 soten palvelupistettä!

Herrala kertoi myös, että erilaiset hyvinvointisovellukset ja- teknologiat ovat kohta tätä päivää ja niiden merkitys tulee alalla kasvamaan rajusti. Herrala toi myös kiinnostavasti esiin, että asiat joita sote ei muuta, ovat kiireellisen hoidon ja neuvojen saaminen terveydenhuollon piiristä. Myös julkisia ja yksityisiä palveluja tulee jatkossa olemaan tarjolla. Lähes kaikki muu tuleekin sitten muuttumaan. 1.10.2020 alkaen asiakas voi valita haluamansa yksityisen tai julkisen sote-keskuksen. Valintaan sitoudutaan puoleksi vuodeksi. Jos asukas ei itse valitse sote-keskusta vuoden 2023 alkuun mennessä, hänestä tulee parhaiten saavutettavissa olevan sote-keskuksen asiakas.

Akaa haluaa olla kehityksen edelläkävijä

Akaan kaupungin perusturvajohtaja Elina Anttila ja ylilääkäri Juhani Grönlund kertoivat Akaan tämän hetken terveydenhuollon tilanteesta ja tulevasta sote-uudistuksesta. Anttila toi esiin esimerkiksi sen, että Akaa haluaa tehdä hyvinvointikeskuksesta niin hyvin toimivan mallin, että myös muiden kuntien asukkaat haluavat sitä hyödyntää. Grönlund taas kertoi jo nykyisestä walk in-mallista, jota vielä kehittämällä jokainen sisään tuleva asiakas osataan hoitaa kokonaisvaltaisemmin. Tulevaisuudessa ovesta astuvalle potilaalle on siis tarjolla nykyistä monipuolisempi hoitovalikoima.

Arkkitehti Sami Kytökorpi esitteli tällä hetkellä olemassa olevia saman tilaohjelman pohjalta laadittuja kolmea hyvinvointikeskuksen suunnittelumallia sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta. Kaikissa malleissa samaa on luonnollisesti se, että ne ovat esteettömiä ja kulku niihin on helppoa.

Yleisö esitti pitkin tilaisuutta mieltä askarruttavia kysymyksiä koskien sekä hyvinvointikeskusta, sotea että yleistä terveydenhuollon tilannetta.

Ohjausryhmän puheenjohtaja Jaakko Leinonen lupasi tilaisuuden lopuksi, että kyseisiä infoja tullaan järjestämään jatkossakin.


Ohessa liitteenä tilaisuudessa esitetyt kuvasarjat

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi