Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa

Kaupunginhallitus hyväksyi 5. marraskuuta Akaan kaupungin ja NCC Suomi Oy:n välisen hyvinvointikeskuksen rakennuslupavaiheen konsulttisopimuksen sekä projektinjohtourakan urakkasopimuksen.

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa, kun sopimukset on allekirjoitettu ja rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuslupahakemus on vireillä ja tavoitteena on saada lainvoimainen lupa joulukuun alussa. Näin rakennustyöt käynnistyvät viimeistään tammikuussa.

Akaan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä hyvinvointikeskus otetaan käyttöön kesällä 2021. Se rakentuu Matinpuiston kentälle lähelle Toijalan rautatieasemaa ja erinomaisia kulkuyhteyksiä.

- Akaa rakentaa tulevaisuuden sote-keskusta, jossa tavoitteena on entistä paremmin huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasnäkökulmasta: yhdenvertaisuudesta, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta. Tulevaisuuden sote-keskus tulee olemaan laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, joka yhteensovittaa sote-palveluja ja siten myös hillitsee kustannusten kasvua.  Akaalainen saa oman kuntansa peruspalvelut sujuvasti ja yksilöllisiin tarpeisiin, sanoo Akaan kaupungin perusturvajohtaja Elina Anttila.

 

Sujuvaa yhteistyötä

Valmisteluvaiheessa Akaan kaupunki on kuullut kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Käyttäjien tarpeita ja toiveita yhteisestä hyvinvointikeskuksesta kerättiin esimerkiksi asukastilaisuuksissa ja kyselyiden avuilla. Akaan kaupungin tekninen johtaja Jaana Koota haluaa kiittää kaikkia yhteistyöhön osallistuneita.

- Hyvinvointikeskushanke on erittäin hyvä esimerkki laaja-alaisesta, tulevat käyttäjäryhmät huomioivasta ja sujuvasta rakennushankkeen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta. Tilat tehdään käyttäjiä ja asiakkaita varten, toteaa tekninen johtaja Jaana Koota.

Rakentamisen kokonaiskustannus ilman tilaajan hankintoja on 13,7 miljoonaa euroa. Kokonaishinta sisältää kehitysvaiheen ja rakennuslupavaiheen kustannukset, rakentamiskustannukset projektinjohtourakkana sekä urakoitsijan projektinjohtopalkkion.

NCC Suomi Oy:n aluejohtaja Marko Nikanderin mukaan hanketta on viety eteenpäin hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa.

- Akaa tulee saamaan käyttöönsä erinomaisen hyvinvointikeskuksen, joka palvelee kuntalaisia monella eri tavalla. Suunnittelussa on huomioitu eri hoivatoimintoja palveleva prosessisuunnittelu ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Rakennuksen käyttö- ja huoltokustannukset on myös huomioitu suunnittelussa. Tavoitteena on minimoida käyttökustannukset  rakennuksen elinkaaren aikana. Pitkän kehitysvaiheen jälkeen on hienoa saada varsinainen rakentamisvaihe käyntiin, sanoo Marko Nikander.

Hyvinvointikeskuksen tonttialueella aloitetaan 11.11. Pirkanmaan Maakuntamuseon edellyttämiä kaivuutöitä. Niiden tarkoituksena on havainnoida ja dokumentoida lähialueella sijaitsevan historiallisen Pätsiniemen kylänpaikkaan mahdollisesti liittyviä muinaisjäännöksiä.

 

Lisätietoja:

Perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270 / elina.anttila@akaa.fi

Tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517 / jaana.koota@akaa.fi

Aluejohtaja Marko Nikander, NCC, puh. 050 323 8502 / marko.nikander@ncc.fi

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi